Białka, lubelskie

1 694 050 zł | Obiekt | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 1 694 050 zł
 • Miasto: Białka
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: lubelskie
 • Cena za m2: 1 694 050 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 169 405 zł
 • Numer oferty: 54457X127538297
 • Termin wpłaty wadium: 2020-03-09 - Co to znaczy?

Opis

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
20-407 Lublin, Al. J. Piłsudskiego 15
OGŁASZA
DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż
nieruchomości położonej w Białce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
nr 902/2, obr. 3, ark. 3 o powierzchni 5,46 ha zabudowanej budynkami
i budowlami stanowiącymi Ośrodek Wypoczynkowy „Kropelka”
Cena wywoławcza nieruchomości: 1.694.050,00zł
Wadium: 169.405,00 zł

Prawo własności do ww. nieruchomości przysługuje MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie.
1. Oznaczenie nieruchomości:
Numer ewidencyjny i powierzchnia działki:
902/2 – obręb: 3 Białka, arkusz mapy: 3, pow. 5,46 ha
Rodzaj użytku – Lasy (LsV)
Księga Wieczysta: XXXX/XXXXXXXX/X
2. Opis nieruchomości:
Nieruchomość (dalej „Ośrodek”) położona w Białce, Gmina Dębowa Kłoda, powiat parczewski,
województwo lubelskie, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 902/2, obr. 3, ark. 3 o powierzchni 5,46
ha zabudowana jest budynkami i budowlami stanowiącymi Ośrodek Wypoczynkowy „Kropelka”. Ośrodek
położony jest w miejscowości Białka, na brzegu Jeziora Bialskiego. Nie posiada bezpośredniego dostępu do linii
brzegowej, dostęp do jeziora zapewnia służebność wpisana jako prawo w dziale I księgi wieczystej.

Ośrodek został wybudowany w latach 70-tych. Od tej pory obiekty Ośrodka są systematycznie
remontowane i modernizowane. Ośrodek składa się z 82 domków wypoczynkowych oraz całorocznego obiektu
hotelowego bez standaryzacji z częścią gastronomiczną. Ponadto na terenie Ośrodka znajduje się budynek
obecnie nieużytkowanej stołówki, budynek portierni, budynek stacji trafo, budynek magazynowy, budynki
sanitariatów oraz pole namiotowe. Teren jest ogrodzony i całodobowo oraz całorocznie strzeżony. Do ośrodka
prowadzi droga publiczna gminna o nawierzchni asfaltowej (wjazd od strony południowej). Nieruchomość
uzbrojona jest w przyłącze wody i energii elektrycznej, ścieki odprowadzane są do szamba lokalnego. Na
terenie Ośrodka znajduje się również studnia wiercona, obecnie nieużytkowana. Ośrodek posiada dobrze
urządzoną infrastrukturę drogową (drogi, dojścia, parking) oraz rekreacyjno – sportową (boiska, place zabaw
dla dzieci). Poza obszarem działki zlokalizowane jest drewniane molo.


Obiekt hotelowy z częścią gastronomiczną (sala konferencyjno – okolicznościowa)
Budynek składa się z dwóch zróżnicowanych wysokościowo i funkcjonalnie brył:
- części dwukondygnacyjnej z podpiwniczeniem (funkcja hotelowa z kotłownią, pokojem zabaw dla dzieci,
pomieszczeniem z bilardem oraz toaletami),
- części jednokodygnacyjnej, bez podpiwniczenia (funkcja konferencyjno – okolicznościowa).
Kubatura hotel: 1140 m3
sala konferencyjno – okolicznościowa: 1193 m³
Pow. użytkowa hotel: 351 m2
sala konferencyjno – okolicznościowa: 389 m2
Ilość miejsc noclegowych 30
Pokoje 10 apartamentów 3 osobowych, składających się z 2 pomieszczeń mieszkalnych
z aneksem kuchennym oraz sanitariatów.
Obiekt zrealizowany w konstrukcji tradycyjnej, murowanej z cegły w latach 70 – tych. Wyremontowany
i modernizowany w 2004 roku (w szczególności dobudowa balkonów, zmiana kotłowni z węglowej na olejową,
termomodernizacja oraz korekta funkcjonalna pomieszczeń). Obiekt zrealizowany jest jako całoroczny. Sala
konferencyjno – okolicznościowa przystosowana jest do organizacji konferencji do 67 osób oraz spotkań
okolicznościowych do 100 osób. Budynek wyposażony jest w instalację wod. – kan., elektroenergetyczną,
wentylacyjną oraz c.o. i c.w. W kotłowni znajduje się piec Viessmann Vitoplex300 oraz zbiorniki olejowe.
Stołówka
Budynek mieści salę bankietową, sanitariaty, zaplecze kuchenne, pomieszczenia magazynowe oraz główną
rozdzielnie elektryczną. Obecnie wyłączony z użytkowania, kwalifikuje się do kapitalnego remontu.
Kubatura 2083 m3
Pow. użytkowa 419 m2
Budynek parterowy, niepodpiwniczony, konstrukcja budynku murowana.
Budynek wyposażony w instalację wod. – kan., elektroenergetyczną, wentylacyjną oraz c.w.
Domki wypoczynkowe
Domki zostały wybudowane w latach 70 – tych. Konstrukcja tradycyjna, murowana. Powierzchnia zabudowy
domku to ok. 22,5 m2
, wyjątek stanowią domki nr 50, 54, 56 o pow. zabud. – ok. 16 m2
. Domki posiadają
zróżnicowany standard i stan techniczny, dokładne dane dostępne u Sprzedającego.
Pozostałe obiekty
Portiernia – budynek o pow. użyt. 70,8 m2
, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, konstrukcja murowana
tradycyjna. Budynek wyposażony w instalację wod. – kan., elektroenergetyczną, oraz c.w. Budynek częściowo
wyposażony jest w instalację c.o. zasilaną z kotłowni budynku hotelowego.
Stan techniczny dobry.
Przepompownia ścieków oraz zbiornik bezodpływowy o poj. 150 m3 – konstrukcja zagłębiona w ziemi, stalowa, na fundamentach betonowych. Stan techniczny dobry.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium przelewem na konto: Bank Pekao S.A. 28 1240 2382 1111 0010 0273 1404, z zaznaczeniem „Przetarg, Białka, Ośrodek Wypoczynkowy Kropelka” w terminie do dnia 09.03.2020 r. Za datę wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie.
9. Przetarg odbędzie się 10 marca 2020 roku o godz. 1000, w siedzibie MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie, 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15, Budynek A, I piętro, sala nr 106.

Image things

Kolonia Elizówka, lubelskie

138 744 zł | Działka |

 • cena: 138 744 zł
Image things

Turka, lubelskie

279 000 zł | Dom | 1,00 m2

 • cena: 279 000 zł
 • 279 000 za m2
Image things

Skierbieszów, lubelskie

5 258 zł | Działka |

 • cena: 5 258 zł