Kobylanka, podlaskie

96 620 zł | Dom | 91,65 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 96 620 zł
 • Miasto: Kobylanka
 • Powierzchnia: 91,65 m2
 • Województwo: podlaskie
 • Cena za m2: 1 054 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 12 883 zł
 • Numer oferty: 54177X126882537
 • Termin wpłaty wadium: 2020-04-06 - Co to znaczy?

Opis

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku na podstawie art. 110w § 1 w
związku z art. 110w § 3 i art. 110w § 5 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1438) podaje do publicznej wiadomości,
że w dniu 07.04.2020 r. o godz. 10:00 w budynku Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku,
mającego siedzibę w Białymstoku przy ul. Plażowej 17, w pokoju 412 odbędzie się:

nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym drewnianym, wolnostojącym, parterowym z poddaszem nieużytkowym, o pow. użytkowej 91,650 m2, rok budowy 1958, budynkiem stodoły i obory, działki oznaczonej numerem geodezyjnym 262/15 o powierzchni 1,9185 ha, położonej w Kobylance gm. Michałowo, dla której IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białymstoku prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X,
stanowiącą własność dłużnika.
Wartość oszacowanej nieruchomości wynosi 128.826,00 zł (słownie: sto dwadzieścia
osiem tysięcy osiemset dwadzieścia sześć 00/100)
Cena wywoławcza nieruchomości w pierwszej licytacji wynosi 75% oszacowanej wartości nieruchomości tj. kwotę 96.620,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia 00/100)
Przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowanej wartości nieruchomości tj. kwotę 12.883,00 zł. (słownie: dwanaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy 00/100)
Wadium należy wpłacić w gotówce bądź w postaci czeku potwierdzonego przez Bank,
wystawionego na Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, czek lub
potwierdzenie wpłaty wadium składa się w dniu licytacji osobie prowadzącej licytacje w
godzinach od 8.00 do 9.30 (pokój 302 III piętro)

Image things

Kobylanka, zachodniopomorskie

132 750 zł | Działka |

 • cena: 132 750 zł