Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

163 000 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 68,93 m2 | 9 piętro

- 30 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Zarząd Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
ogłasza przetarg nieograniczony na nabycie odrębnej własności
niżej wymienionych lokali mieszkalnych, na następujących warunkach:


1. Opis lokali stanowiących przedmiot przetargu, określenie cen wywoławczych i wadium:


adres - Ostrowiec Św. Osiedle Pułanki 46/20

powierzchnia użytkowa – 68,93 m²

piętro – dziewiąte

pomieszczenia – cztery pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, w.c.

cena wywoławcza – 163 000 zł (sto sześćdziesiąt trzy tysiące złotych)

wadium – 16 300 zł (szesnaście tysięcy trzysta złotych)


Osoby przystępujące do przetargu muszą wpłacić wadium w wysokości określonej w pkt.1. Wadium można wpłacać w terminie do dnia 18 lutego 2020 r. do godz. 13:00. Wadium może być wpłacane jedynie w gotówce w kasie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5, w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 13:00.

8. W przypadku, gdy jako jeden licytant występuje więcej niż jedna osoba, wadium musi być wpłacone na nazwiska i imiona wszystkich osób biorących udział w przetargu oraz zawierać nazwisko, imię i adres osoby dokonującej wpłaty. Po przetargu wadium jest w takim przypadku zwracane osobie, która dokonała wpłaty.

9. Osoby przystępujące do przetargu na więcej niż jeden lokal, muszą wpłacić wadium na każdy z lokali na który przystępują, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu na ten lokal, na który wadium nie zostanie wpłacone.

10. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 19 lutego 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni ul. Kochanowskiego 5 pok. nr 22.

Historyczne ceny

  • cena: 50 000 zł
  • cena: 70 020 zł
Image things

Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

18 000 zł | Garaż | 19,60 m2

  • cena: 18 000 zł
  • 918 za m2