Zambrów, podlaskie

192 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 62,96 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Zambrowie


PAULINA GÓRSKA


Kancelaria Komornicza, TADEUSZA KOŚCIUSZKI 35, ZAMBRÓW, 18-300 ZAMBRÓW


tel. 86 271 35 81 / fax. 86 271 35 81


Sygnatura: Km 1701/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zambrowie PAULINA GÓRSKA na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-02-2020 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zambrowie z siedzibą przy aL. Wojska Polskiego 56, 18-300 Zambrów, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx, położonej przy Bema 2/2, 18-300 Zambrów, dla której Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.


Suma oszacowania wynosi 256 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 192 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: SBR W SZEPIETOWIE 13 8769 0002 0393 4920 2000 0010.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
04.02.2020 - 19.02.2020 08:00 - 15:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zambrowie mieszczącym się pod adresem: aL. Wojska Polskiego 56, Zambrów, 18-300 ZAMBRÓW.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


PAULINA GÓRSKAImage things

Zambrów, podlaskie

90 139 zł | Mieszkanie | 50,10 m2

  • cena: 90 139 zł
  • 1 799 za m2
Image things

Zambrów, podlaskie

1 599 678 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 1 599 678 zł
  • 1 599 678 za m2
Image things

Zambrów, podlaskie

1 788 524 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 1 788 524 zł
  • 1 788 524 za m2