Koszary, świętokrzyskie

1 150 000 zł | Obiekt | 297,07 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna

27-200 Starachowice

ogłaszają „Konkurs ofert” na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wraz z prawem własności nieruchomości budynkowych.

Tereny te są położone na pograniczu województw mazowieckiego oraz świętokrzyskiego w odległości 1 km od drogi krajowej Nr 9 przy trasie Warszawa – Rzeszów. Przedmiotowe działki mają dostęp do bocznicy kolejowej połączonej ze stacją Kunów z linią 25 Łódź – Dębica.

Na terenie zakładu istnieje sieć dróg wewnętrznych utwardzonych oraz punktów za/i wyładunkowych takich jak place i rampy. Działki mają dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej z rozdzielni 110/30/6 kV posiadającą rezerwy mocy.

Zakład położony jest z dala od siedzib ludzkich. Na terenie spółki w wydzierżawionych obiektach prowadzą działalność także inne firmy zewnętrzne.

Teren na którym znajdują się działki jest ogrodzony. Istnieje możliwość wykonania przyłączy mediów (energii elektrycznej, gazu ziemnego, wody pitnej, ścieków bytowych)

.Działka nr: 4/54 o pow. 25 279 m² (obręb 0014 Koszary) wraz z budynkami, budowlami i urządzeniami

Podpisaną ofertę z dopiskiem “Konkurs ofert na zbycie nieruchomości” należy przesłać pocztą tradycyjną w zamkniętych kopertach, lub złożyć w siedzibie spółki: Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna, 27-200 Starachowice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2020 r.

Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Działki, znajdują się na terenie Spółki i można je oglądać w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. włącznie, w godzinach 8:30 ÷ 13:30.

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym w pokoju 11, tel. 41 276 73 78 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 ÷ 13:30.

Spółka zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn..

Image things

Koprzywnica, świętokrzyskie

571 070 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 571 070 zł
  • 571 070 za m2
Image things

Starachowice, świętokrzyskie

2 460 000 zł | Działka |

  • cena: 2 460 000 zł
Image things

Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

49 484 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 22,00 m2 | 2 piętro

  • cena: 49 484 zł
  • 2 249 za m2