Poznań , Jeżyce

Dom | 795 300 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotr Tomaszewski Kancelaria Komornicza nr XVIII w Poznaniu przy ul. Śniadeckich 50/2, 60-774 Poznań zawiadamia, że w dniu 13-03-2020 o godz. 09:20 w Sądzie Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, sala nr 1.06, przy ul. Kamiennogórskiej 26 odbędzie się:
P I E R W S Z A LICYTACJA
nieruchomości jako: (nieruchomość gruntowa zabudowana) usytuowanej pod adresem 60-416 Poznań, ul. Olsztyńska 8, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X.


Suma oszacowania wynosi: 1 060 400,00zł.
Cena wywołania wynosi: 795 300,00zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 106 040,00zł. na rachunek bankowy: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotr Tomaszewski Kancelaria Komornicza nr. XVIII w Poznaniu, Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Poznaniu nr rachunku: 50 1240 1747 1111 0010 2730 9341 tytułem: Km 49/15, (oznaczenie rękojmi, pełne dane identyfikacyjne osoby wpłacającej) lub w gotówce w kancelarii komorniczej w godzinach urzędowania kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji. Rękojmię można złożyć także w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz można zapoznać się z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego wraz z dokumentacją fotograficzną w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 26, (akta dołączone do sprawy II Co 1891/18/5) lub w kancelarii komorniczej. Komornik sądowy działając zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt. 5 kpc zawiadamia, w dniu 05-03-2020r. o godz. 14:00 udostępni celem oględzin przedmiotową nieruchomość. Zastrzega sie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny, tel. 61 222 49 94, fax. 61 222 49 95, www.komornik-tomaszewski.pl

Image things

Poznań , Grunwald

19 725 zł | 1,00 m2

  • cena: 19 725 zł
  • 19 725 za m2
Image things

Poznań , Wilda

27 060 zł | 77,70 m2

  • cena: 27 060 zł
  • 348 za m2
Image things

Poznań , Wilda

13 530 zł | 14,20 m2

  • cena: 13 530 zł
  • 953 za m2