Łódź , Śródmieście

Mieszkanie | 120 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 30,66 m2

- 34 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 120 000 zł
 • Miasto: Łódź
 • Powierzchnia: 30,66 m2
 • Województwo: Łódzkie
 • Cena za m2: 3 914 zł
 • Ulica: Rewolucji 1905 R 73
 • Liczba pokoi: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 12 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 51184X119872931
 • Termin wpłaty wadium: 2020-03-16 - Co to znaczy?

Opis

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności gruntu,
stanowiących własność Miasta Łodzi, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi przy ulicach

Rewolucji 1905 r. 73
lokal mieszkalny nr 11

1 pokój
_______________
front – poddasze

Przetarg odbędzie się w dniu 20 marca 2020 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź,
ul. Piotrkowska 104, Mała Sala Obrad.
2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie od cen
wywoławczej.
3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 16 marca 2020 r.
do godziny 1500 i którym przyznany zostanie numer do udziału w przetargu.

Historyczne ceny

Image things

Łódź , Polesie

40 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 13,00 m2 | 1 piętro

 • cena: 40 000 zł
 • 3 077 za m2
Image things

Łódź , Polesie

50 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 12,94 m2 | 2 piętro

 • cena: 50 000 zł
 • 3 864 za m2
Image things

Łódź , Łódzkie

432 467 zł | Dom | 260,00 m2

 • cena: 432 467 zł
 • 1 663 za m2