Siemianowice Śląskie, śląskie

Mieszkanie | 65 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 36,96 m2 | 1 piętro

- 62 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 65 000 zł
 • Miasto: Siemianowice Śląskie
 • Powierzchnia: 36,96 m2
 • Województwo: Śląskie
 • Cena za m2: 1 759 zł
 • Ulica: Boh. Westerplatte 28a
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 6 500 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 49201X115228745
 • Termin wpłaty wadium: 2019-12-16 - Co to znaczy?

Opis

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał”
41- 100 Siemianowice Śl., ul. Boh. Westerplatte 22
Tel. 32/ 766-8027 informuje, że 16.12.2019 r.
- o godz. 12:15 ORGANIZUJE PRZETARG OFERTOWY ( PISEMNY ),
którego przedmiotem jest ustanowienie prawa odrębnej własności do lokali mieszkalnych:

ul. Boh. Westerplatte 28a/ 4 – o pow. 36,96 m²
wartość rynkowa nieruchomości lokalowej – 65 000,00 zł
1 pokój, kuchnia – I piętro
Instalacje: elektryczna ; wod.- kan.

Lokale będące przedmiotem przetargu można oglądać: od 02.12.2019 r. do 13.12.2019 r.
po uprzednim, telefonicznym porozumieniu się z: ** Administracją osiedla Siemianowice -nr telef. 32/ 766-8013
Ustalanie terminów i oglądanie mieszkań tylko w dni robocze, tj.
poniedziałek w godz.: 08 : 00 - 16 : 00
wtorek – czwartek w godz.: 08 : 00 - 14 : 00
piątek w godz.: 08 : 00 - 12 : 00
Wpłata wadium w wysokości 10% w/w ceny wywoławczej (zaokrąglonej w górę do pełnych złotych) winna nastąpić na konto SM „Michał”
ING Bank Śląski o/ Siemianowice Śl. nr 72 1050 1357 1000 0010 0156 4028 a potwierdzenie przelewu należy dołączyć do składanej oferty.
Termin składania ofert upływa w dniu 16.12.2019 r. o godz. 11:00 Oferty przyjmowane są w Sekretariacie SM „Michał” na pierwszym piętrze siedziby Spółdzielni.
* Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania i unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyny.
Szczegółowe zasady przetargu zawarte są w „Regulaminie określającym tryb i zasady przetargu na ustanowienie i sprzedaż odrębnej własności lokali lub wynajmu lokali w zasobach SM „Michał” w Siemianowicach Śląskich”. Treść Regulaminu i wzór oferty dostępne- w siedzibie SM „Michał” w Siemianowicach Śl. ul. Bohaterów Westerplatte 22 ( Dział Członkowski ) oraz na stronie internetowej Spółdzielni: www.smmichal.pl

Historyczne ceny

Image things

Siemianowice Śląskie, śląskie

137 600 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 42,78 m2 | 6 piętro

 • cena: 137 600 zł
 • 3 216 za m2
Image things

Siemianowice Śląskie, śląskie

142 806 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 60,60 m2 | 3 piętro

 • cena: 142 806 zł
 • 2 357 za m2
Image things

Siemianowice Śląskie, śląskie

137 600 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 42,78 m2 | 6 piętro

 • cena: 137 600 zł
 • 3 216 za m2