Bałdowo , Pomorskie

Dom | 210 000 zł | Dom | 120,83 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Tczewie


Andrzej Zakrzewski


Kancelaria Komornicza, Aleja Solidarności 19, Tczew, 83-110 Tczew


tel. 58 530 04 95 / fax. 58 530 04 96


Sygnatura: KM 1219/17


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Andrzej Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-12-2019 o godz. 10:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny, ul. Paderewskiego 18, 83-110 Tczew, pokój 1, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx, położonej przy Długa 21,Bałdowo, 83-110 Tczew, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tczewie prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1T/00014886/0.
Opis nieruchomości:
dz. nr 51/1 o pow. 448 m2 zabudowana dwukondygnacyjnym podpiwniczonym budynkiem mieszkalnym o pow. uzytkowej 120,83 m2


Suma oszacowania wynosi 315 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 210 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium SA 03 11602202 0000 0000 6196 2410.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Andrzej ZakrzewskiImage things

Gdynia , Chylonia

150 000 zł | Mieszkanie | 35,33 m2 | 3 piętro

  • cena: 150 000 zł
  • 4 246 za m2
Image things

Narkowy , Pomorskie

256 889 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 256 889 zł
  • 256 889 za m2
Image things

Glina , Pomorskie

265 734 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 265 734 zł
  • 265 734 za m2