Kołaczkowo , Wielkopolskie

Obiekt | 10 500 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Syndyk Masy Upadłościxx z o.o. z siedzibą w Kołaczkowie w upadłości sprzeda z wolnej ręki przysługujące upadłemu prawo własności nieruchomości zabudowanej kompleksem budynków, stanowiącej działkę nr 114/46, położonej w Kołaczkowie, gmina Szubin, dla której Sąd Rejonowy w Szubinie prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1U/00030210/9 za cenę nie niższą niż 10.500.000,00 zł (dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych) netto.
Z opisem i oszacowaniem oraz warunkami sprzedaży można zapoznać się w biurze syndyka przy ul. Niecałej 33 w Bydgoszczy (tel. 661-511-181; email: [email protected]).
Oferty z ceną należy składać w terminie do dnia 5.12.2019 r. na adres biura syndyka (jw.) wraz z wpłatą wadium w kwocie 1.050.000,00 na konto masy upadłości nr 71 1540 1027 2102 0002 1735 0001.

Image things

Poznań , Wilda

13 530 zł | 14,20 m2

  • cena: 13 530 zł
  • 953 za m2
Image things

Kostrzyn , Wielkopolskie

123 696 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 123 696 zł
  • 123 696 za m2
Image things

Wieleń , Wielkopolskie

72 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 49,80 m2

  • cena: 72 000 zł
  • 1 446 za m2