Wrocław, Krzyki

Lokal użytkowy | 826 667 zł | 242,82 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Bożena Tarnowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-01-2020 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Podwale 30, 50-040 Wrocław, pokój 146, odbędzie się druga licytacja lokalu użytkowego należącego do dłużnika:xx położonego przy Opolska 11-19/3, 52-010 Wrocław, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Lokal nr 3 znajduje się w budynku usługowym wielolokalowym, sześciokondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, krytym dachem płaskim z papy. Budynek wolnostojący powstały w latach 60-70 tych XX wieku, konstrukcja żelbetowa. Budynek wyposażony jest w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, telefoniczną oraz ciepłowniczą. Lokal składa się z: 10 pomieszczeń biurowych (w tym: jedno wykorzystywane jako pomieszczenie techniczne oraz jedna sala konferencyjna), korytarza oraz kuchni i 2 WC. Lokal jest wykończony, klimatyzowany a jego stan techniczny został określony jako dobry. Lokal nr 3 znajduje się na pierwszej kondygnacji budynku, a jego powierzchnia wynosi 242,82 m2. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 999/10 000 w nieruchomości wspólnej opisanej księgą wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X

Suma oszacowania wynosi 1 240 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 826 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 124 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. O/Wrocław 42 1050 1575 1000 0023 6790 2752.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Do dnia licytacji w kancelarii komornika można przeglądać operat szacunkowy.

Na siedem dni przed terminem licytacji akta będą dostępne do przeglądania w sądzie.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość. Dokładny termin oraz godzinę uzgodnić należy z komornikiem.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Wrocław, Śródmieście

514 550 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 73,50 m2 | 2 piętro

  • cena: 514 550 zł
  • 7 001 za m2
Image things

Wrocław, Fabryczna

250 000 zł | 46,30 m2

  • cena: 250 000 zł
  • 5 400 za m2
Image things

Wrocław, Krzyki

4 200 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 4 200 000 zł
  • 4 200 000 za m2