Jelenia Góra, dolnośląskie

Lokal użytkowy | 66 000 zł | 68,60 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

PREZYDENT MIASTA JELENIEJ GÓRY
OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Jeleniej Górze wraz
ze sprzedażą udziału w gruncie związanego z tym lokalem
który odbędzie się w dniu 13 stycznia 2020 roku o godz. 1000

w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Sudeckiej nr 29
– I piętro, sala nr 13
ul. KARKONOSKA 115
Lokal użytkowy nr 1U o ogólnej powierzchni 68,60 m2
, zlokalizowany w budynku nr 115 przy ulicy
Karkonoskiej. W skład lokalu wchodzą następujące pomieszczenia: WC, korytarz, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie usługowe, zaplecze. Lokal położony jest na parterze budynku. Wejście do lokalu bezpośrednio z ulicy.
Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 28,02%..
Nieruchomość gruntowa przy ulicy Karkonoskiej 115 położona jest w granicach działki nr 76/1 o powierzchni 0.0388 ha, obręb Jagniątków, AM-2.
Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X.

Cena wywoławcza nieruchomości: 66.000,00 zł, w tym:
 cena lokalu: 52.950,00 zł,
 cena udziału w gruncie: 13.050,00 zł,
Sprzedaż lokalu oraz udziału w prawie własności gruntu podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT
na podstawie przepisów art. 43 ust. 1 pkt 10, 10a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.
z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).
WADIUM: 6.600,00 zł.

Wadium w pieniądzu, w wyżej określonej wysokości winno wpłynąć na konto depozytowe
Miasto Jelenia Góra – Bank MILLENNIUM S. A. I Oddział w Jeleniej Górze
nr 97 1160 2202 0000 0000 6011 5681 najpóźniej do dnia 7 stycznia 2020 roku.
WPŁATA WADIUM WINNA ZAWIERAĆ ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ WPŁATA DOTYCZY
ORAZ OZNACZENIE UCZESTNIKA PRZETARGU.

Image things

Jelenia Góra, dolnośląskie

114 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 52,23 m2 | Parter

  • cena: 114 000 zł
  • 2 183 za m2
Image things

Jelenia Góra, dolnośląskie

124 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 37,08 m2 | 1 piętro

  • cena: 124 000 zł
  • 3 344 za m2
Image things

Jelenia Góra, dolnośląskie

650 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 650 000 zł
  • 650 000 za m2