Legnica, dolnośląskie

Lokal użytkowy | 55 000 zł | 52,81 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 55 000 zł
 • Miasto: Legnica
 • Powierzchnia: 52,81 m2
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Cena za m2: 1 041 zł
 • Ulica: Kartuska 56
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 6 000 zł
 • Rodzaj: Lokal użytkowy
 • Numer oferty: 47942X112280167
 • Termin wpłaty wadium: 2019-12-12 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego
nr 1 położonego w Legnicy przy ul. Kartuskiej 56, 58 i ul. Łąkowej 1.

Legnica ul. Kartuska 56,
ul. Kartuska 58, ul. Łąkowa 1
KW XXXX/XXXXXXXX/X
Budynek 5- kondygnacyjny,
podpiwniczony, składa się z 9 lokali,
teren uzbrojony.

Przetarg odbędzie się 16.12.2019 r. o godz. 11.30
w Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, sala 318
Zainteresowani winni wpłacić wadium w wysokości 6.000,00 zł do 12.12.2019 r. na konto Urzędu
Miasta Legnicy PEKAO S.A. I O/Legnica 20124014731111000025212109.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż
1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu
zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium, osoby
posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - kserokopię aktualnego odpisu z KRS,
ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba, która nabyła
przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium
i przedmiotu przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie
jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Szczegółowych informacji
na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel.7672-12-303, pokój 312
III p., oraz warunków przetargu 7672-12-301. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub
unieważnienia przetargu.

Image things

Legnica, dolnośląskie

200 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 67,04 m2 | 2 piętro

 • cena: 200 000 zł
 • 2 983 za m2
Image things

Legnica, dolnośląskie

490 000 zł | 184,10 m2

 • cena: 490 000 zł
 • 2 662 za m2
Image things

Legnica, Fabryczna

112 533 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 53,57 m2 | 1 piętro

 • cena: 112 533 zł
 • 2 101 za m2