Nowa Ruda, dolnośląskie

Mieszkanie | 48 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 46,51 m2 | 2 piętro

- 59 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 48 000 zł
 • Miasto: Nowa Ruda
 • Powierzchnia: 46,51 m2
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Cena za m2: 1 032 zł
 • Ulica: Armii Krajowej 13
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 7 200 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 47819X111992101
 • Termin wpłaty wadium: 2019-12-09 - Co to znaczy?

Opis

BURMISTRZ MIASTA Nowej Rudy ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej na terenie miasta Nowa Ruda ul. ARMII KRAJOWEJ nr 13/5 – lokal mieszkalny o powierzchni 46,51 m2 + komórka 5,23 m2 udział w częściach wspólnych 1039/10 000, oznaczenia geodezyjne: obr. 3, AM 19, dz. nr 336/22 o pow. 547 m2 – nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno-użytkowym. Księga wieczysta budynkowa: XXXX/XXXXXXXX/X Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarownia przestrzennego: obszar oznaczony symbolem MUCi – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług centrotwórczych
CENA WYWOŁAWCZA: 48 000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych). - tj. 11 258,00 euro OPIS nieruchomości : Lokal położony jest na II piętrze budynku. Składa się z jednego pokoju i kuchni o łącznej pow. 46.51 m2. Do lokalu przynależy komórk
należy komórka położona w budynku gospodarczym o pow. 5,23 m2. Wc znajduje się w częściach wspólnych na I piętrze na korytarzu. Funkcjonalność lokalu jest przeciętna - lokal przechodni. Standard wykończenia lokalu jest słaby: okna drewniane, drzwi zewnętrzne/wewnętrzne płytowe, podłogi -PCV na deskach. Ściany pokryte powłoką malarską. W lokalu znajdują się instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa. Ogrzewanie piecowe. Lokal wymaga wykonania remontu. Wspólnota Mieszkaniowa zaciągnęła kredyt inwestycyjny na remont kapitalny budynku. Spłata kredytu z zaliczek przekazywanych na fundusz remontowy (4,25 zł/m2). Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód w rozporządzaniu nią.
II przetarg odbędzie się dnia 13 grudnia 2019 r. o godz. 11.30 w Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie,
Rynek nr 11, Sala nr 308 Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 08 listopada 2019 r. do dnia 08 grudnia 2019 r.
Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 15 % ceny wywoławczej (tj. 7 200,00 zł) do dnia 09 grudnia 2019 r. na konto depozytowe tut. Urzędu prowadzone w Gospodarczym Banku Spółdzielczym o/Nowa Ruda – 09 9536 0001 2001 0010 7868 0004 Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik składa do Burmistrza Miasta w Nowej Rudzie w terminie 7 dni od daty zamknięcia lub odwołania przetargu. Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu lub zamknięcia przetargu bez wyłonienia nabywcy. W celu obejrzenia lokalu przed przetargiem należy skontaktować się z Zarządcą - NTBS z/s przy ul. Cmentarnej nr 23, pod numerem tel. 74 872 2202. Bliższych informacji na temat przetargu udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie - Rynek nr 11, pok. nr 109, tel. 74 872 03 25 Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Nowa Ruda, Rynek nr 11, stronach internetowych www.nowaruda.biuletyn.net oraz w prasie lokalnej i powiatowej.
I przetarg na sprzedaż lokalu odbył się dnia 13 września 2019 r.

Historyczne ceny

Image things

Nowa Ruda, dolnośląskie

272 667 zł | Dom | 157,60 m2

 • cena: 272 667 zł
 • 1 730 za m2
Image things

Nowa Ruda, dolnośląskie

766 500 zł | 569,17 m2

 • cena: 766 500 zł
 • 1 347 za m2
Image things

Nowa Ruda, dolnośląskie

766 500 zł | 569,17 m2

 • cena: 766 500 zł
 • 1 347 za m2