Warszawa, Białołęka

Mieszkanie | 322 500 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 59,98 m2 | 1 piętro

- 32 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ
Paweł Przygódzki
Kancelaria Komornicza, ul. Jagiellońska 78/1.44, 03-301 Warszawa
tel. 22 300 16 82 / fax. 22 295 13 59
Sygnatura: Km 1157/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Paweł Przygódzki na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 grudnia 2019 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, mającego siedzibę przy ul. Terespolska 15a, w sali nr 21 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy ul. ul. Bohaterów 12 w Warszawie (03-026), dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Lokal usytuowany jest na pierwszym piętrze (drugiej nadziemnej kondygnacji) w budynku wielorodzinnym. Zgodnie z zapisami zawartymi w księdze wieczystej powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 59,98 m2, lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, WC oraz hallu.Właścicielowi lokalu przysługuje prawo do wyłącznego posiadania, korzystania i pobierania pożytków z nieruchomości wspólnej stanowiącej komórkę lokatorską nr 010 oraz miejsce postojowe nr 10 usytuowane na kondygnacji podziemnej budynku.
Budynek nr 12 przy ul. Bohaterów w Warszawie został oddany do użytkowania w 2016 roku, posiada trzy kondygnacje nadziemne i jest podpiwniczony. W podpiwniczeniu znajdują się pomieszczenia techniczne oraz hala garażowa. Budynek zlokalizowany jest na zamkniętym terenie osiedlowym, wejście na teren osiedla przez domofon. Ogólny standard budynku typowy, stan techniczny budynku dobry.
Budynek zlokalizowany jest w otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz jednorodzinnej o niskiej intensywności. W pobliżu przystanek autobusowy i lokalne punkty handlowo-usługowe.

Suma oszacowania wynosi 430 000,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 322 500,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych).
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 000,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo przelewem na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA XV O. w Warszawie 61 12402887 1111 0010 5173 4164
lub w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15a w sekretariacie I Wydziału Cywilnego (sygn. akt. I Co 1615/18) lub Kancelarii Komornika przy ul. Jagiellońskiej 78/1.44 w Warszawie kopię protokołu oszacowania nieruchomości i operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.Historyczne ceny

Image things

Warszawa, Wola

185 100 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 37,45 m2 | 7 piętro

  • cena: 185 100 zł
  • 4 943 za m2
Image things

Warszawa, Wilanów

908 476 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 121,80 m2 | 3 piętro

  • cena: 908 476 zł
  • 7 459 za m2
Image things

Warszawa, Wilanów

3 000 000 zł | 459,00 m2

  • cena: 3 000 000 zł
  • 6 536 za m2