Stobierna, podkarpackie

Dom | 73 500 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie


Mirosław Wolanin


Kancelaria Komornicza, Bernardyńska 5, Rzeszów, 35-069 Rzeszów


tel. 0177157878 / fax.


Sygnatura: Km 1847/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-02-2020 o godz. 10:40 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie z siedzibą przy Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xxx, położonej przy , 36-002 Stobierna, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa, oznaczona jako działka nr 2236 o pow. 0,0525 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o konstrukcji drewnianej o pow. użytkowej 45,83 m. kw., parterowy, niepodpiwniczony, położona w Stobiernej gm. Trzebownisko, woj. podkarpackie. Właścicielem nieruchomości zgodnie z KW XXXX/XXXXXXXX/X jest osoba fizyczna. Położenie działki jest atrakcyjne, dojazd do działki z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Działka posiada uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej tj. energetyczną. Ogrzewanie z pieca kaflowego. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka nr 2236 posiada regularny kształt, jest ogrodzona i położona w terenie płaskim.


Suma oszacowania wynosi 98 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 73 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PeKaO SA 32 1240 2614 1111 0010 3673 8437.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie mieszczącym się pod adresem: Kustronia 4, Rzeszów, 35-303 Rzeszów.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Mirosław WolaninImage things

Żołynia, podkarpackie

32 000 zł | Dom | 151,88 m2

  • cena: 32 000 zł
  • 211 za m2
Image things

Przemyśl, podkarpackie

48 773 zł | 52,10 m2

  • cena: 48 773 zł
  • 936 za m2
Image things

Przemyśl, podkarpackie

105 904 zł | Mieszkanie | 50,10 m2

  • cena: 105 904 zł
  • 2 114 za m2