Bielsk Podlaski, podlaskie

Mieszkanie | 63 600 zł | Mieszkanie | 23,85 m2 | 1 piętro

- 19 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 63 600 zł
 • Miasto: Bielsk Podlaski
 • Powierzchnia: 23,85 m2
 • Województwo: Podlaskie
 • Cena za m2: 2 667 zł
 • Ulica: Piłsudskiego 26
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 6 360 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 45728X107094979
 • Termin wpłaty wadium: 2019-10-22 - Co to znaczy?

Opis

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku Podlaskim, ul. 11 Listopada 10 ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na ustanowienie odrębnej własności niżej wymienionych lokali mieszkalnych
Piłsudskiego 26 m. 13 w Bielsku Podlaskim
1. Przetarg odbędzie się w dniu 22.10.2019 r. o godz. 10:00 w biurze Spółdzielni w Bielsku Podlaskim
przy ul. 11 Listopada 10. 2. Z osobą wygrywającą przetarg (deklarująca najwyższą wartość lokalu) zostanie zawarta umowa ustano
wienia odrębnej własności lokalu w formie aktu notarialnego. Wydanie lokalu nastąpi w dniu podpisania
aktu notarialnego. 3. Osoby przystępujące do przetargu winny uiścić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do
22.10.2019 r. do godz. 10:00 na konto Spółdzielni w PKO BP SA O/ Bielsk Podlaski Nr 14 10201332
0000 1402 0027 0959 - dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej przed rozpoczęciem licytacji. 4. Pierwsze postąpienie w licytacji nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej, kolejne 0,5 %, ale nie
mniej niż 500 zł. 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest akceptacja Regulaminu postępowania przetargowego na
ustanowienie lub zbycie prawa do lokalu. 6. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, o których mowa w § 2 Regulaminu wskazanego w pkt. 5
ogłoszenia. 7. Mieszkanie, będące przedmiotem przetargu, można oglądać w godz. 8:00 – 14:00. 8. Informacje o szczegółowych warunkach przetargu oraz wymaganiach wobec osób stawających do prze
targu można uzyskać w Biurze Spółdzielni. Informacji udziela Irena Antoniuk, pokój nr. 1, tel. 85 731-20-24 i Mirosław Kosecki, pokój nr 4 tel. 85 731-20-19.

Image things

Lubieszcze, podlaskie

190 200 zł | Dom | 113,00 m2

 • cena: 190 200 zł
 • 1 683 za m2
Image things

Nowa Wieś, podlaskie

1 369 206 zł | 813,33 m2

 • cena: 1 369 206 zł
 • 1 683 za m2
Image things

Gregorowce, podlaskie

129 150 zł | Dom | 1,00 m2

 • cena: 129 150 zł
 • 129 150 za m2