Nowy Dwór, podlaskie

Obiekt | 29 000 zł | 113,92 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 29 000 zł
 • Miasto: Nowy Dwór
 • Powierzchnia: 113,92 m2
 • Województwo: Podlaskie
 • Cena za m2: 255 zł
 • Ulica: Plac Rynkowy 12
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 2 900 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 45633X106872489
 • Termin wpłaty wadium: 2019-11-12 - Co to znaczy?

Opis

Przedmiotem sprzedaży jest prawo wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej numerem 1055, o powierzchni 900 m2, wraz z posadowionymi na niej, stanowiącymi odrębną nieruchomość budynkami: eksploatacyjnym o pow.użytkowej 113,92 m2, gospodarczym o pow. użytkowej 33,00 m2. położonej w miejscowości Nowy Dwór przy ul. Plac Rynkowy 12, gmina Nowy Dwór, powiat sokólski, województwo podlaskie. Nieruchomość objęta jest Księgą Wieczystą Nr XXXX/XXXXXXXX/X prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Sokółce, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Przeznaczenie działki nr 1055 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczono symbolem 8MN/U tj. tereny istniejącej zabudowy mieszkalnej z usługami administracji i handlu (poczta, sklep, Bank Spółdzielczy). W gruncie usytuowane są przewody telekomunikacyjne nie będące własnością Poczty Polskiej S.A. Budynek eksploatacyjny częściowo posadowiony jest na działkach sąsiednich nr 1056 i 1050. Budynek gospodarczy częściowo posadowiony jest na działce 1050. Użytkowanie uregulowane na podstawie umów dzierżawy. Właściciel działki nr 1050 zajmuje część działki nr 1055 o pow. 5,40 m2 będącej w użytkowaniu wieczystym Poczty Polskiej S.A. Użytkowanie uregulowane na podstawie umowy dzierżawy. Działka znajduje się w centrum miejscowości Nowy Dwór. Gmina Nowy Dwór leży na północno – wschodnich krańcach Powiatu Sokólskiego, na granicy Polski z Republiką Białorusi, w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Siedzibą gminy jest Nowy Dwór leżący nad rzeką Biebrzą.

Image things

Białystok, Nowe Miasto

135 200 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 33,14 m2

 • cena: 135 200 zł
 • 4 080 za m2
Image things

Białystok, Antoniuk

116 100 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 24,26 m2 | Parter

 • cena: 116 100 zł
 • 4 786 za m2
Image things

Trzcianne, podlaskie

194 000 zł | 418,70 m2

 • cena: 194 000 zł
 • 463 za m2