Sandomierz, świętokrzyskie

Dom | 675 133 zł | Dom | 344,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu


Jacek Korman


Kancelaria Komornicza, Żeromskiego 25, Sandomierz, 27-600 Sandomierz


tel. 158321194 / fax. 158321194


Sygnatura: Km 920/14


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Jacek Korman na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-11-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu z siedzibą przy Kościuszki 2A, 27-600 Sandomierz, pokój V, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ul. Błonie 38, 27-600 Sandomierz, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z :
1) działki o numerze ewidencyjnym 24/1 o powierzchni 0,0113 ha stanowiącej tereny budowlane i pastwiska Br-Ps VI
2) działki o numerze ewidencyjnym 24/2 o powierzchni 1,0987 ha stanowiącej tereny zakrzewione Lz - Ps VI o powierzchni 0,1301 ha, pastwiska Ps VI o powierzchni 0,0977 ha, grunty orne R IIIb o powierzchni 0,7176 ha oraz grunty orne R IVa o powierzchni 0,1533 ha.
Powyższe działki położone są w Sandomierzu, obręb 1 Kamień Plebański poza zabudową siedliskową przy ul. Błonie. Teren działek pochyły ze spadkami. Aktualnie stanowią nieużytki, porośnięte trawami i krzewami. Działka o numerze ewidencyjnym 24/1 oraz 24/2 stanowią zintegrowaną całość. Dojazd drogą utwardzoną lecz wąską.
3) działki o numerze ewidencyjnym 219 o powierzchni 0,27 ha stanowiącej tereny zabudowane Br- R I o powierzchni 0,12 ha, grunty orne R I o powierzchni 0,14 ha, grunty orne R IVb o powierzchni 0,01 ha w kształcie prostokąta, węższym bokiem przylega do ul. Błonie o nawierzchni asfaltowej. Zabudowa działki o numerze ewidencyjnym 219 to :
- budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostotojący o konstrukcji drewnianej z dachem drewnianym dwuspadowym kryty blachą. Parterowy bez podpiwniczenia. W budynku znajdują się dwa pokoje, kuchnia, łazienka z wc i korytarz. Stan techniczny oraz standard urządzenia dobry. Ściany wewnętrzne wyłożone panelami, zewnętrzne obite deskami. Podłogi z desek, w kuchni i w łazience z wc ściany i posadzki wyłożone ceramiką. Powierzchnia zabudowy wynosi 62,00 m2 zaś powierzchnia użytkowa wynosi 48,00 m2.
- budynek mieszkalny murowany, wolnostojący, jednopiętrowy w części podpiwniczony z dachem drewnianym. Schody i stropy żelbetonowe.
W podpiwniczeniu budynku znajduje się kotłownia z piecem c.o. i pomieszczenie gospodarcze. Na parterze znajduje się pomieszczenie garażowe z 2-ma wrotami i z kanałem rewizyjnym. Pomieszczenie o podwyższonej wysokości wykorzystywane do remontu samochodów w związku z prowadzoną działalnością. W części nad podpiwniczeniem znajduje się kuchnia, pokój, łazienka z wc i przedpokój. Posadzki wyłożone ceramiką, ściany otynkowane i pomalowane farbami emulsyjnymi. W kuchni i łazience z wc ściany częściowo wyłożone ceramiką. Na piętrze znajdują się cztery pomieszczenia w niepełni wykończone z wyjściem na duży taras i na balkon. Posadzki betonowe. Powierzchnia zabudowy wynosi 220,00 m2, powierzchnia użytkowa wynosi 344,00 m2. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej


Suma oszacowania wynosi 1 012 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 675 133,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 101 270,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP PARIBAS SA 06 16001462 1833 0131 1000 0001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu mieszczącym się pod adresem: Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600 Sandomierz.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Jacek KormanImage things

Sandomierz, świętokrzyskie

52 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 36,71 m2 | 2 piętro

  • cena: 52 000 zł
  • 1 417 za m2