Białystok, Białostoczek

Mieszkanie | 186 000 zł | Mieszkanie | 71,90 m2

- 58 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 186 000 zł
 • Miasto: Białystok
 • Powierzchnia: 71,90 m2
 • Województwo: Podlaskie
 • Cena za m2: 2 587 zł
 • Ulica: Radzymińska 15
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 24 800 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 45452X106448587
 • Termin wpłaty wadium: 2019-12-11 - Co to znaczy?

Opis

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku prowadzący egzekucję z nieruchomości przeciwko Tomaszowi Kaliszewskiemu, na podstawie art. 110w ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1438 z późn.
publicznej wiadomości, że w dniu 12 grudnia 2019 r. o godz. 12.00 w budynku Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku przy ul. Świętojańskiej 13 w pokoju nr 510 (V piętro), odbędzie się
pierwsza licytacja nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 39, położonego w Białymstoku przy ul. Radzymińskiej 15, o pow. użytkowej 71,90 m, stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z udziałem nr 85 obejmującym 768/120622 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X, o wartości szacunkowej
248 000, 00 zł Lokal mieszkalny położony jest na piątej kondygnacji w części środkowej budynku wielorodzinnego o pięciu kondygnacjach nadziemnych, całkowicie podpiwniczonego, wybudowanego w 1983 r. w technologii „wielkiej płyty". Składa się z czterech pokoi, kuchni, korytarza, łazienki, wc i balkonu. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 4,90 m2
Cena wywołania wynosi 75% wartości szacunkowej i stanowi kwotę 186 000,00 zł. Licytant przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium w wysokości jednej dziesiątej ceny oszacowania, tj. 24 800,00 zł. Wadium w gotówce, bądź w postaci czeku potwierdzonego przez Bank wystawionego na Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku należy wpłacić w dniu licytacji od godz. 10.00 do godziny rozpoczęcia licytacji osobie prowadzącej licytację (pokój 302, III piętro). Dopuszcza się możliwość wpłaty wadium na rachunek bankowy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku w NBP O/O Białystok nr 69 1010 1049 0071 3913 9120 0000 z dopiskiem ,,Wadium – licytacja nieruchomości ul. Radzymińska" pod warunkiem wpływu kwoty na rachunek bankowy tut. organu najpóźniej na dwie godziny przed rozpoczęciem licytacji oraz przedłożenia w tym terminie dowodu wpłaty osobie prowadzącej licytację.
Wadium złożone przez licytanta, któremu udzielone zostanie przybicie zatrzymuje się, pozostałym licytantom zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy w terminie siedmiu dni roboczych lub w przypadku wadium złożonego w gotówce - wpłacającemu po zakończeniu licytacji. Licytant, który nabędzie nieruchomość i nie wykona w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci wadium.
W terminie 14 dni przed dniem licytacji, w dni powszednie, można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Białymstoku przy ul. Świętojańskiej 13, w pokoju 302 (III piętro) w godzinach 10.00 do 15.00 oraz po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą prowadzącą sprawę oglądać sprzedawaną nieruchomość.
ul. Świętojańska 13. 15-219 Białystok | tel.: +48 85 878 41 00 | fax: +48 85 878 41 01 e-mail: [email protected]
www.podlaskie.kas.gov.pl
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.
Zgodnie z art. 110z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje wniesienie skargi do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji.
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.
Yanego Urzędu Skarbowego mi Bialymstoku

Historyczne ceny

Image things

Białystok, Centrum

163 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 30,90 m2 | Parter

 • cena: 163 000 zł
 • 5 275 za m2
Image things

Białystok, Antoniuk

100 200 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 24,05 m2 | 4 piętro

 • cena: 100 200 zł
 • 4 166 za m2
Image things

Białystok, Antoniuk

149 930 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 36,85 m2 | Parter

 • cena: 149 930 zł
 • 4 069 za m2