Zawichost, świętokrzyskie

Obiekt | 5 353 333 zł | 1 037,40 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Jacek Korman na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-11-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu z siedzibą przy Kościuszki 2A, 27-600 Sandomierz, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Śxxw Bidzinach, położonej przy Czyżów Szlachecki , 27-630 Zawichost, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem, krużgankiem zwieżyczkami alkierzowymi. Położony na spadku terenu. Ściany piwnic-parteru murowane częściowo z cegły, częściowo z kamienia, piętra-parteru z cegły, poddasza z cegły i drewna. Stolarka okienna drewniana, w większości nowa termoizalacyjna. Budynek z przeznaczeniem na hotel i restauracje. Na piętrze znajdują się: 8 trzy osobowych, 3 cztero osobowych; 1 dwu osobowy pokoje z łazienką i TV. Na parterze-piętrze znajdują się sale konsumpcyjne o powierzchni 85,6 m2; 38,50 m2, 36,00 m2, 64,70 m2; 31,50 m2; 74,20 m2 oraz taras frontowy, kaplica, bar, zaplecze kuchenne z magazynem i sanitariami. Na poddaszu znajduje się pokoje hotelowez łazienką i TV: 6 dwu osobowych, 1 apartament, 1 trzyosobowy, 1 czteroosobowe. Powierzchnia zabudowy wynosi 709,75 m2, powierzchnia użytkowa 1 037,40 m2, kubatura 6 417,50m2 . Działki objęte są ochroną konserwatorską i krajobrazu. Nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków nr 73/A jako zespół pałacowo-parkowy w Czyżowie Szlacheckim. Budynek oceniano jako znajdujący się w stanie dobrym.

Suma oszacowania wynosi 8 030 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 5 353 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 803 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP PARIBAS SA 06 16001462 1833 0131 1000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu mieszczącym się pod adresem: Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600 Sandomierz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Maksymilianów, świętokrzyskie

187 820 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 187 820 zł
  • 187 820 za m2
Image things

Nowy Folwark, świętokrzyskie

325 425 zł | Dom | 139,15 m2

  • cena: 325 425 zł
  • 2 339 za m2
Image things

Sandomierz, świętokrzyskie

52 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 36,71 m2 | 2 piętro

  • cena: 52 000 zł
  • 1 417 za m2