Jastrzębie-Zdrój, śląskie

Mieszkanie | 42 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 33,31 m2 | 2 piętro

- 61 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju


Przemysław Leśny


Kancelaria Komornicza, 11 Listopada 2, Jastrzębie-Zdrój, 44-330 Jastrzębie-Zdrój


tel. 32 435 60 13 / fax. 32 435 60 13


Sygnatura: Km 423/19


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Przemysław Leśny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-12-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju z siedzibą przy ul. Staszica 3, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, pokój sala 155, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy os. 1000-lecia 15A/13, 44-268 Jastrzębie-Zdrój, dla którego WKW SR w Jastrzębie-Zdrój prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Będący przedmiotem niniejszej licytacji lokal o powierzchni 30,00 m2 składa się z 2 pokoi, łazienki, kuchni i przedpokoju. Lokal znajduje się na II piętrze budynku, posiada balkon od strony zachodniej oraz pomieszczenie przynależne - piwnicę o powierzchni 3,31 m2. Nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju. Z lokalem związany jest udział z nieruchomości wspólnej w wysokości 3331/218166 opisany w księdze wieczystej o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.


Suma oszacowania wynosi 56 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 42 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Oddział 1 w Gliwicach 78 1020 2401 0000 0302 0384 5351.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Przemysław LeśnyHistoryczne ceny

Image things

Jastrzębie-Zdrój, śląskie

84 000 zł | Mieszkanie | 45,68 m2

  • cena: 84 000 zł
  • 1 839 za m2
Image things

Jastrzębie-Zdrój, śląskie

95 000 zł | Mieszkanie | 37,91 m2

  • cena: 95 000 zł
  • 2 506 za m2
Image things

Jastrzębie-Zdrój, śląskie

134 111 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 70,03 m2 | 7 piętro

  • cena: 134 111 zł
  • 1 915 za m2