Luzino, pomorskie

Dom | 258 667 zł | Dom | 107,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie


Adam Grzona


Kancelaria Komornicza, Jana III Sobieskiego 221, Wejherowo, 84-200 Wejherowo


tel. 58 572 37 64 / fax. 58 572 37 64


Sygnatura: Km 2977/17


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Adam Grzona na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-12-2019 o godz. 09:45 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100 , pokój 12, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ul. Lęborska 15, 84-242 Luzino, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny o konstrukcji murowanej - parterowy z poddaszem użytkowym, podpiwniczony. Powierzchnia zabudowy wynosi 107 m2. Na nieruchomości znajduje się także budynek gospodarczy, dwukondygnacyjny, w części przystosowany do celów mieszkalnych. Do budynku dołączony jest garaż. Na nieruchomości usytuowana jest także zabudowa gospodarczo-garażowa w postaci dwóch budynków murowanych oraz szklarnia.


Suma oszacowania wynosi 388 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 258 666,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 83 1020 1811 0000 0602 0205 5184.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100 Puck od godz. 09:00 do godz. 15:00.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Adam GrzonaImage things

Bydlino, pomorskie

31 465 zł | 1,00 m2

  • cena: 31 465 zł
  • 31 465 za m2
Image things

Reda, pomorskie

192 800 zł | Mieszkanie | 32,81 m2

  • cena: 192 800 zł
  • 5 876 za m2
Image things

Królów Las, pomorskie

55 333 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 53,60 m2

  • cena: 55 333 zł
  • 1 032 za m2