Jelenia Góra, dolnośląskie

Mieszkanie | 95 925 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 42,19 m2 | 1 piętro

- 47 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Robert Dudek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-01-2020 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z siedzibą przy Mickiewicza 21, 58-500 Jelenia Góra, pokój 124, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Kiepury 57/15, 58-506 Jelenia Góra, dla którego SĄD REJONOWY JELENIA GÓRA VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 127 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 95 925,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 790,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Millenium Bank 59 1160 2202 0000 0001 5747 5944. (na dzień przed licytacją kwota wadium musi być uznana na rachunku komornika). Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją (po uzgodnieniu terminu z komornikiem), zaś operat szacunkowy tej nieruchomości na trzy dni przed licytacją znajduje się do wglądu w kancelarii komornika (dni przyjęć we wtorki: 10-16 i czwartki: 10-14), a po tym terminie operat zostanie przekazany do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Historyczne ceny

Image things

Jelenia Góra, dolnośląskie

2 000 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 2 000 000 zł
  • 2 000 000 za m2
Image things

Jelenia Góra, dolnośląskie

103 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 37,90 m2 | 3 piętro

  • cena: 103 000 zł
  • 2 718 za m2
Image things

Jelenia Góra, dolnośląskie

124 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 37,08 m2 | 1 piętro

  • cena: 124 000 zł
  • 3 344 za m2