Wlonice , Świętokrzyskie

Obiekt | 150 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Monitor 199/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 52765.


Syndyk masy upadłości xxx osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w toku postępowania upadłościowego (sygn. akt V GUp 60/18) prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza sprzedaż
(w drodze aukcji) objętego masą upadłości: prawa własności zabudowanej nieruchomości rolnej stanowiącej działkę nr 123
położoną w miejscowości Wlonice 16 o powierzchni 6700 m2 oraz nieruchomości gruntowej rolnej położonej w miejscowości Wlonice stanowiącej działkę nr 271 o powierzchni 500 m2 dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Opatowie Księga Wieczysta o numerze KI1T/00031843/1.
Cena wywoławcza prawa własności wynosi 150.000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Warunkiem dopuszczenia do aukcji jest zapoznanie się z regulaminem aukcji i wpłacenie na wskazany w regulaminie numer rachunku bankowego wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).
Zainteresowani winni stawić się w dniu 30 października 2019 r.,
o godz. 1400, w sali XXV Sądu Rejonowego w Kielcach przy ulicy Warszawskiej 44 w Kielcach, celem wzięcia udziału w aukcji.
Osoby zainteresowane udziałem w aukcji mogą uzyskać informację dotyczące przedmiotu aukcji i zapoznać się z regulaminem aukcji w Kancelarii Syndyka w Kielcach przy ul. Warszawskiej 34 lok. 207 po uprzednim umówieniu się - tel.: 41 202 02 62 lub e-mail: [email protected] oraz w punkcie obsługi interesantów w Sądzie Rejonowym w Kielcach ul. Warszawska 44. Oględziny nieruchomości będących przedmiotem aukcji są możliwe po uprzednim umówieniu się.

Image things

Ostrowiec Świętokrzyski , Świętokrzyskie

81 000 zł | Kawalerka | 33,78 m2 | 8 piętro

  • cena: 81 000 zł
  • 2 398 za m2
  • cena: 317 775 zł
  • 1 775 za m2
Image things

Imielno , Świętokrzyskie

155 867 zł | 1,00 m2

  • cena: 155 867 zł
  • 155 867 za m2