Skarżysko-Kamienna , Świętokrzyskie

Mieszkanie | 141 525 zł | Mieszkanie | 68,98 m2 | 4 piętro

- 35 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej Tomasz Lewtak, ul. Sikorskiego 14/19, 26-110 Skarżysko-Kamienna (tel. 41 251 01 07), ogłasza, że
dnia 27.11.2019 r. o godz. 13.00
w budynku Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej mającego siedzibę przy ul. Krasińskiego 11 (informacja o nr. sali podawana będzie w sekretariacie I Wydziału Cywilnego na godzinę przed licytacją), odbędzie się
pierwsza licytacja nieruchomości - lokalu mieszkalnego
położonego pod adresem: 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Spółdzielcza 85/20, dla którego Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 27870 [NKW XXXX/XXXXXXXX/X]. Lokal znajduje się na IV piętrze, posiada powierzchnię 68,98 m2, przypisane jest do niego pomieszczenie przynależne w postaci piwnicy o powierzchni 4,60 m2. Z prawem własności lokalu związany jest udział 7358/231860 w częściach wspólnych budynku oraz działce gruntu.
Suma oszacowania: 188 700,00 zł. Cena wywołania: 141 525,00 zł. Rękojmia: 18 870,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO Bank Polski S.A. Oddział I w Kielcach 81 1020 2629 0000 9402 0090 4771
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Historyczne ceny

Image things

Skarżysko-Kamienna , Świętokrzyskie

3 979 665 zł | 1 306,00 m2

  • cena: 3 979 665 zł
  • 3 047 za m2
  • cena: 107 201 zł
  • 107 201 za m2
  • cena: 317 775 zł
  • 1 323 za m2