Lubienia, świętokrzyskie

Obiekt | 330 000 zł | 720,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna

27-200 Starachowice

ogłaszają „Konkurs ofert” na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wraz z prawem własności nieruchomości budynkowych. Tereny te są położone na pograniczu województw mazowieckiego oraz świętokrzyskiego w odległości 1 km od drogi krajowej Nr 9 przy trasie Warszawa Rzeszów. Przedmiotowe działki mają dostęp do bocznicy kolejowej połączonej ze stacją Kunów z linią 25 Łódź Dębica. Na terenie zakładu istnieje sieć dróg wewnętrznych utwardzonych oraz punktów załadunkowych takich jak place i rampy. Działki mają dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej z rozdzielni 110/30/6 kV posiadającej rezerwy mocy. Zakład położony jest z dala od domów mieszkalnych. Na terenie Spółki w wydzierżawionych obiektach prowadzą działalność także inne firmy zewnętrzne. Teren na którym znajdują się działki jest ogrodzony. Istnieje możliwość wykonania przyłączy mediów (energii elektrycznej, gazu ziemnego, wody pitnej, ścieków bytowych).


ZGM „Zębiec” S.A.
województwo świętokrzyskie, powiat starachowicki, gmina Brody, miejscowość Lubienia.Działka nr: 779/16 o pow. 3 726 m² (obręb 0010 Lubienia) wraz z budynkiem i budowlami.
Księga wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X prowadzona przez Sąd Rejonowy w Starachowicach.


Podpisaną ofertę z dopiskiem „Konkurs ofert na zbycie nieruchomości” należy przesłać pocztą tradycyjną w zamkniętych kopertach lub złożyć w siedzibie Spółki: ZGM „Zębiec” S.A., 27-200 Starachowice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2019 r.

Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Działki znajdują się na terenie Spółki i można je oglądać w terminie do dnia 31 października 2019 r. włącznie, w godzinach 8:30 ÷ 13:30.

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym w pokoju 11, tel. 41 276 72 30 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 ÷ 13:30.

Spółka zastrzega sobie prawo unieważnienia „Konkursu ofert” bez podania przyczyn.

  • cena: 77 670 zł
  • 1 881 za m2
  • cena: 850 000 zł
  • 850 000 za m2
Image things

Lenartowice, świętokrzyskie

10 667 zł | 1,00 m2

  • cena: 10 667 zł
  • 10 667 za m2