Wołomin, mazowieckie

Dom | 1 200 539 zł | Dom | 106,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Wołominie


Hubert Szymczak


Kancelaria Komornicza, Fabryczna 55, Marki, 05-270 Marki


tel. 22 2019396 / fax. 22 4354103


Sygnatura: KM 303/19


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Hubert Szymczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-10-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie z siedzibą przy Prądzyńskiego 3a, 05-200 Wołomin, pokój 12, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy LIPOWA 11A I ŁĄKOWA , 05-200 Wołomin, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa o powierzchni 14.374m2, składająca się z dwóch oddzielnie położonych działek gruntu to jest:
zabudowanej działki ewidencyjnej nr 39 o powierzchni 5.286m2, zlokalizowanej w obrębie 0002 Wołomin, położonej w Wołominie przy ul. Lipowej Nr 11A;
nizabudowanej działki ewidencyjnej nr 59 o powierzchni 9.088m2, zlokalizowanej w obrębie 0001 Wołomin, położonej w Wołominie przy ul. Łąkowej.
Działka ewidencyjna nr 39 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w formie wolnostojącej, dwukondygnacyjnym z użytkowym poddaszem o powierzchni zabudowy 106 m2, budynkiem mieszkalnym otynkowanym, pokrytym blachą o powierzchni zabudowy 39 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 28m2.
Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność dłużnika XXi posiada założoną księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wołominie. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 600 719,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 1 200 539,25 zł.


Suma oszacowania wynosi 1 600 719,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 200 539,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 160 071,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 51 1020 1026 0000 1302 0188 7389.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Wołominie mieszczącym się pod adresem: Prądzyńskiego 3a, Wołomin, 05-200 Wołomin.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Hubert SzymczakImage things

Wołomin, mazowieckie

32 250 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 25,36 m2 | Parter

  • cena: 32 250 zł
  • 1 272 za m2
Image things

Wołomin, mazowieckie

4 790 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 4 790 000 zł
  • 4 790 000 za m2
Image things

Wołomin, mazowieckie

261 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 46,30 m2 | 2 piętro

  • cena: 261 000 zł
  • 5 637 za m2