Żary, lubuskie

Mieszkanie | 90 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 30,85 m2 | 2 piętro

- 17 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 90 000 zł
 • Miasto: Żary
 • Powierzchnia: 30,85 m2
 • Województwo: Lubuskie
 • Cena za m2: 2 917 zł
 • Ulica: Myśliwska 1a
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 9 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 42465X99453033
 • Termin wpłaty wadium: 2019-10-04 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Miasta Żary ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż z zasobu nieruchomości Gminy Żary o statusie miejskim lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą części ułamkowych gruntów przynależnych do budynków

Lokal mieszkalny nr 9, położony na II piętrze budynku, składający się z jednego pokoju, kuchni łącznej powierzchni użytkowej 90.000,00 zł. 30,85m2. Do lokalu przynależy pornieszczenie gospodarcze nr 9 o pow. 8,90m2 w piwnicy w tym: budynku. Lokal charakteryzuje się niskim
stanem technicznym i niskim standardem


Pierwszy przetarg odbędzie sie w dniu 09 października 2019 r. o godz. 1000 w sali konferencvinei Urzędu Miejskiego w Żarach. Wadium wniesione w walucie polskiej w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Żarach lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Żarach: PKO BP 34 1020 5402 0000 0302 0313 9094 do dnia 04 października 2019r. W przypadku dokonania płatności w formie przelewu bankowego, wpłata winna nastąpić odpowiednio wcześniej, aby została ujawniona na rachunku organizatora przetargu najpóźniej w dniu 04 października 2019 r.

Historyczne ceny

Image things

Żary, lubuskie

30 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 17,50 m2

 • cena: 30 000 zł
 • 1 714 za m2
Image things

Żary, lubuskie

69 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 43,30 m2

 • cena: 69 000 zł
 • 1 594 za m2
Image things

Żary, lubuskie

22 600 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 17,60 m2

 • cena: 22 600 zł
 • 1 284 za m2