Żary, lubuskie

Mieszkanie | 114 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 97,90 m2

- 67 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 114 000 zł
 • Miasto: Żary
 • Powierzchnia: 97,90 m2
 • Województwo: Lubuskie
 • Cena za m2: 1 164 zł
 • Ulica: Partyzantów 1
 • Liczba pokoi: 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: brak danych
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 42293X99050209
 • Termin wpłaty wadium: 2019-09-27 - Co to znaczy?

Opis

Speed Cash Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, KRS 0000476807, o nr NIP: 5252568139, REGON: 146919158
oraz
Razor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, KRS 0000367191, o nr NIP: 7010262277, REGON: 142624271
oraz
Ascot Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, KRS 0000425252, o nr NIP: 7010347714, REGON: 146188418
oraz
Polski Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 7B, 02-677 Warszawa, KRS 0000715206, o nr NIP: 5213810518, REGON: 369345859
Łącznie dalej zwane „Spółką”


ul. Partyzantów 1 m. 1, 68-200 Żary
Nr KW XXXX/XXXXXXXX/X
CENA WYWOŁANIA: 114 000,00 PLN
Lokal (w kamienicy) składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju wraz z pomieszczeniem przynależnym - piwnicą, łączna powierzchnia użytkowa 97,90 m².
 • Wysokość podatku: 136,00 zł
 • Ilość osób zameldowanych w lokalu oraz przebywających bez tytułu prawnego: 3
 • Roszczenie w dziale III księgi wieczystej: wygasło

Wszystkie nieruchomości oferowane w ramach przedmiotowego Przetargu, mogą być zajmowane przez osoby bez ważnego tytułu prawnego.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty do dnia 27.09.2019 roku.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie spółki przy ulicy Mazowiecka 9, 00-052 Warszawa, o godzinie 12:00 w dniu 30.09.2019 roku.

W razie przesłania oferty pocztą lub kurierem, otwarte zostaną jedynie oferty, które wpłynęły na ww. adres w terminie do 27.09.2019 roku.
Termin składania ofert: 27.09.2019r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem: 22 123 00 43.

Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, zobowiązany jest, nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji o wyborze jego oferty wpłacić zaliczkę w wysokości 1000,00 zł za każdą wygraną nieruchomość na rachunek Spółki wskazany późniejszej korespondencji.

Historyczne ceny

Image things

Żary, lubuskie

80 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 30,00 m2

 • cena: 80 000 zł
 • 2 667 za m2
Image things

Żary, lubuskie

200 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 79,30 m2 | Parter

 • cena: 200 000 zł
 • 2 522 za m2
Image things

Żary, lubuskie

30 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 17,50 m2

 • cena: 30 000 zł
 • 1 714 za m2