Zielona Góra, lubuskie

Obiekt | 1 042 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 1 042 000 zł
 • Miasto: Zielona Góra
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Lubuskie
 • Cena za m2: 1 042 000 zł
 • Ulica: Lotników 10
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 104 200 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 42277X99012737
 • Termin wpłaty wadium: 2019-10-14 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości XX. sprzeda nieruchomość położoną w Zielonej Górze przy ul. Lotników 10.

Przedmiotem sprzedaży będzie:
1. Prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 11/12 o powierzchni 2 735m2. wraz z prawem własności budynku stanowiącego od gruntu odrębny przedmiot własności położonego w Zielonej Górze, dla których to praw SądRejonowy w Zielonej Górze prowadzi księgę wieczystą KW nr XXXX/XXXXXXXX/X.
2. Majątek ruchomy, w skład którego między innymi wchodzą, środki trwałe związane z nieruchomością, meble biurowe, wyposażenie i urządzenia magazynowe, sprzęt informatyczny, inne urządzenia i sprzęt elektroniczny.
§ 3
Cena wywoławcza nabycia opisanych w § 2 składników majątkowych xx. wynosi 1.042.000,00 zł (słownie: jeden milion czterdzieści dwa tysiące złotych.)
z tego;
- cena nabycia nieruchomości wynosi 983.350,00 zł. (wartość oszacowania)
- cena nabycia mienia ruchomego 58.650,00 zł.
Jest to cena netto, do w/w kwoty należy doliczyć 23% podatku VAT.
Nieruchomość oraz mienie ruchome zbywane jest łącznie. Nieruchomość sprzedawana jest w wartości oszacowania, mienie ruchome, poza środkami trwałymi zbywane będzie po
obniżonej cenie.
§ 4
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 16 października 2019 r. o godzinie 10 w siedzibie spółki w Zielonej Górze przy ul. Lotników 10


§ 5
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest;
1. Złożenie do dnia 14 października 2019 r. w zapieczętowanej kopercie pisemnej oferty spełniającej warunki określone w § 6 Regulaminu z napisem „Przetarg – xxxS.A. w
upadłości” na adres; Kancelaria Syndyka Adam Bernacki , 65-034 Zielona Góra ul. Boh. Westerplatte 9/203.
2. Wpłacenie do dnia 14 października 2019 r. wadium w wysokości 104.000,00 zł na rachunek masy upadłości : xx. w upadłości Zielona Góra ul. Lotników 10 Nr rachunku – 41 1090 1535 0000 0001 3612 6957

Image things

Zielona Góra, lubuskie

243 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 243 000 zł
 • 243 000 za m2
Image things

Zielona Góra, lubuskie

25 000 zł | 16,30 m2

 • cena: 25 000 zł
 • 1 534 za m2
Image things

Zielona Góra, lubuskie

70 000 zł | 40,64 m2

 • cena: 70 000 zł
 • 1 722 za m2