Żary, lubuskie

Dom | 486 667 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Żarach


Grzegorz Świtalski


Kancelaria Komornicza, Bohaterów Getta 11, Żary, 68-200 Żary


tel. 888-612-817 / fax.


Sygnatura: Km 411/17


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Grzegorz Świtalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-11-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Żarach z siedzibą przy Spokojna 20, 68-200 Żary, pokój 120, odbędzie się druga licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Bohaterów Getta 14A, 68-200 Żary, dla której Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.


Suma oszacowania wynosi 730 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 486 666,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 73 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas 88 2030 0045 1110 0000 0188 0030.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Żarach mieszczącym się pod adresem: Spokojna 20, Żary, 68-200 Żary.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Grzegorz ŚwitalskiImage things

Żary, lubuskie

22 600 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 17,60 m2

  • cena: 22 600 zł
  • 1 284 za m2
Image things

Żary, lubuskie

200 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 83,00 m2 | Parter

  • cena: 200 000 zł
  • 2 410 za m2
Image things

Żary, lubuskie

101 250 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 55,00 m2

  • cena: 101 250 zł
  • 1 841 za m2