Krosno Odrzańskie , Lubuskie

Garaż | 13 200 zł | 19,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 713/41, stanowiącej własność gminy Krosno Odrzańskie, położonej w Krośnie Odrzańskim.
I. Rodzaj nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem transportu i łączności (garażem) oznaczona działką nr 713/41
o powierzchni 19 m² położna w Krośnie Odrzańskim. Działka posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta.
Na działce umiejscowiony jest budynek garażowy w zabudowie szeregowej, jednokondygnacyjny, przykryty jednospadowym stropodachem z płyt żelbetowych. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, ściany konstrukcyjne murowane z elementów drobnowymiarowych, brama wjazdowa drewniana dwuskrzydłowa. Budynek charakteryzuje się średnim stanem technicznym. Działka posiada dostęp do drogi publicznej, dojazd
z ulicy Pionierów poprzez działkę gminną. W pobliżu przebiega sieć elektryczna.
Pierwszy przetarg odbył się 16 maja 2019 r.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MNU1-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

Dla danej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr ZG1K/00017857/6.

Image things

Krosno Odrzańskie , Lubuskie

97 875 zł | 3 pokoje | 69,30 m2 | Parter

  • cena: 97 875 zł
  • 1 412 za m2