Warka, mazowieckie

Mieszkanie | 76 667 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 44,10 m2 | Parter

- 55 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Grójcu


Robert Sienkiewicz


Kancelaria Komornicza, Niepodległości 52, Grójec, 05-600 Grójec


tel. 48 664 69 96 / fax. 48 664 69 96


Sygnatura: Km 171/18


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-10-2019 o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu z siedzibą przy Sportowa 14, 05-600 Grójec, odbędzie się druga licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: , Monika Łuszczyk, położonego przy ul. Polna 25/17, 05-660 Warka, dla którego Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Własnościowe spółdzielcze prawa do lokalu. Lokal o pow. 44,10 m.kw. położony jest przy ul. Polnej 25/17 w Warce pow. grójecki woj. mazowieckie dla którego Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X i wpisany w rejestrze lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Warce. Lokal położony jest w centralnej części Warki w otoczeniu zabudowy budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, lokalami użytkowymi, handlowymi oraz użyteczności publicznej. Lokal numer 17 usytuowany jest na parterze budynku wielorodzinnego, składa się z 2-pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. (Informacje w kancelarii komornika oraz na stronie www.komornik-grojec.pl w sprawie KM 171/18.


Suma oszacowania wynosi 115 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 76 666,66 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 82 10204317 0000 5302 0093 7615.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Grójcu mieszczącym się pod adresem: Sportowa 14, Grójec, 05-600 Grójec.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Robert SienkiewiczImage things

Gostynin, mazowieckie

436 800 zł | 339,00 m2

  • cena: 436 800 zł
  • 1 288 za m2
Image things

Warszawa, Bielany

133 410 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 30,87 m2 | 1 piętro

  • cena: 133 410 zł
  • 4 322 za m2
Image things

Radom, Osiedle XV-lecia

93 750 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 35,17 m2 | 1 piętro

  • cena: 93 750 zł
  • 2 666 za m2