Jastrzębie-Zdrój , Śląskie

Mieszkanie | 62 250 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 36,87 m2 | 9 piętro

- 46 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju


Przemysław Leśny


Kancelaria Komornicza, 11 Listopada 2, Jastrzębie-Zdrój, 44-330 Jastrzębie-Zdrój


tel. 32 435 60 13 / fax. 32 435 60 13


Sygnatura: Km 1322/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Przemysław Leśny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-10-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju z siedzibą przy ul. Staszica 3, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, pokój sala 155, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy ul. Opolskiej 18/19, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, dla którego WKW SR w Jastrzębiu-Zdroju prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1J/00041389/9.
Opis nieruchomości:
Lokal o powierzchni 34,48 m2 składa się z 1 pokoju, łazienki, kuchni o przedpokoju. Lokal znajduje się na IX piętrze budynku, posiada balkon od strony południowo-zachodniej. Lokal posiada pomieszczenie przynależne - komórkę lokatorską o powierzchni 2,39 m2. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą o numerze GL1J/00041389/9 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju. Z lokalem związany jest udział z nieruchomości wspólnej w wysokości 2337/1000000 opisany w księdze wieczystej o numerze GL1J/00033101/8.


Suma oszacowania wynosi 83 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 62 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Oddział 1 w Gliwicach 78 1020 2401 0000 0302 0384 5351.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Przemysław LeśnyHistoryczne ceny

Image things

Jastrzębie-Zdrój , Śląskie

47 250 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 25,93 m2 | 4 piętro

  • cena: 47 250 zł
  • 1 822 za m2
Image things

Jastrzębie-Zdrój , Śląskie

97 725 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 47,05 m2 | 3 piętro

  • cena: 97 725 zł
  • 2 077 za m2
Image things

Jastrzębie-Zdrój , Śląskie

46 500 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 38,30 m2 | Parter

  • cena: 46 500 zł
  • 1 214 za m2