Polków , Łódzkie

Obiekt | 321 013 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 321 013 zł
 • Miasto: Polków
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Łódzkie
 • Cena za m2: 321 013 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: brak danych
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 40498X94846319
 • Termin wpłaty wadium: 2019-09-14 - Co to znaczy?

Opis

Należy skontaktować się z prowadzącym sprzedaż w kwestii dokładnych terminów złożenia oferty i wpłaty wadium.

Syndyk Masy Upadłości prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą , zaprasza do składania ofert na zakup prawa własności nieruchomości rolnych zabudowanych, ornych, leśnych, łąk, pastwisk, o numerach ewidencyjnych działek: 374/2, 375/3, 376/2, 518, o powierzchni 3,1688 ha, położonej w Polkowie, gm. Stoczek (KW Nr XXXX/XXXXXXXX/X) za cenę nie niższą niż 321 013,- zł. Sprzedaż odbywać się będzie z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty. Szczegółowe informacje można uzyskać w Kancelarii Syndyka, gdzie również można zapoznać się z Regulaminami sprzedaży oraz Operatem oszacowania.

Image things

Walichnowy , Łódzkie

136 500 zł | 1,00 m2

 • cena: 136 500 zł
 • 136 500 za m2
Image things

Niechcice , Łódzkie

1 620 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 1 620 000 zł
 • 1 620 000 za m2
Image things

Dmenin , Łódzkie

448 500 zł | Dom | 168,80 m2

 • cena: 448 500 zł
 • 2 657 za m2