Nysa , Opolskie

Lokal użytkowy | 45 000 zł | 17,40 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 45 000 zł
 • Miasto: Nysa
 • Powierzchnia: 17,40 m2
 • Województwo: Opolskie
 • Cena za m2: 2 586 zł
 • Ulica: Kolejowa 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 4 500 zł
 • Rodzaj: Lokal użytkowy
 • Numer oferty: 40127X93977437
 • Termin wpłaty wadium: 2019-09-17 - Co to znaczy?

Opis

Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A.
Przetarg odbędzie się w dniu 20.09.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania
Nieruchomościami we Wrocławiu, ul. Joannitów 13 - pok. nr 342.
Przedmiot przetargu:
Zbycie prawa własności lokalu użytkowego nr 13 położonego w Nysie przy ul. Kolejowej 2, o powierzchni 17,4 m2 oraz udziału wynoszącego 88/10 000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 70/48, obręb 160705_4.0005, Śródmieście, o powierzchni 4224 m2
.
Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia nabywcy oraz PKP S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży i wpisane do dz. III księgi wieczystej sprzedawanej nieruchomości zawiera informacja przetargowa stanowiąca załącznik nr 4 do Regulaminu. Lokal nie posiada wyodrębnionej księgi wieczystej, dla nieruchomości budynkowej prowadzona jest księga wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X prowadzona przez Sąd Rejonowy w Nysie, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka stanowi własność Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Starostę Nyskiego i znajduje się we współużytkowaniu wieczystym PKP SA. Okres użytkowania- do 05.12.2089 r. Właścicielem lokalu jest PKP SA.
Cena wywoławcza: 45 000,00 zł netto
Wadium: 4 500,00 zł
Minimalne postąpienie: 500,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1) wpłacenie wadium w wysokości 4 500,00 zł w formie pieniężnej na rachunek bankowy nr: 23 1020 1026 0000 1702 0348 5869 PKP S.A. Al. Jerozolimskie 142 A, 02- 305 Warszawa z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1011/KNO/580/2018” Za datę uiszczenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego PKP S.A., przy czym uznanie rachunku winno nastąpić nie później niż w dniu 17.09.2019 r

Image things

Nysa , Opolskie

53 325 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 56,00 m2 | 1 piętro

 • cena: 53 325 zł
 • 952 za m2
Image things

Nysa , Opolskie

102 938 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 45,81 m2 | 3 piętro

 • cena: 102 938 zł
 • 2 247 za m2
Image things

Nysa , Opolskie

160 000 zł | 76,90 m2

 • cena: 160 000 zł
 • 2 081 za m2