Bełchatów , Łódzkie

Obiekt | 692 500 zł | 192,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 692 500 zł
 • Miasto: Bełchatów
 • Powierzchnia: 192,00 m2
 • Województwo: Łódzkie
 • Cena za m2: 3 607 zł
 • Ulica: Pabianicka
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 60 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 40001X93682345
 • Termin wpłaty wadium: 2019-09-24 - Co to znaczy?

Opis

Monitor 159/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 42754.


Syndyk ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż nieruchomości w postępowaniu upadłościowym w upadłości i zaprasza do składania ofert.
Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości położonej w Bełchatowie przy ul. Pabianickiej (pow. bełchatowski, woj. łódzkie), oznaczonej numerami działek:
21 o pow. 0,1206 ha i 20/2 o pow. 0,0360 ha, w obrębie 10 miasta Bełchatów, zabudowanej dwoma budynkami: handlowo-usługowym (pow. zabudowy 192 m kw.) oraz magazynowym (pow. zabudowy 48 m kw.), dla której w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie prowadzona jest Księga Wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X. Cena wywoławcza netto wynosi 692.500,00 zł.
Z opisem i oszacowaniem nieruchomości oraz Regulaminem przetargu można zapoznać się w Kancelarii Radcy Prawnego Magdaleny Tłoczek, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 10A/2, 97-400 Bełchatów, w poniedziałki i środy, w godz. 900-1500. Oględziny nieruchomości możliwe po uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 571-381-721.
Oferty należy składać w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie z czytelnym napisem „OFERTA PRZETARGOWA W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM BALSA V GUp 51/17
- NIE OTWIERAĆ” i na zasadach opisanych w Regulaminie przetargu, w terminie do dnia 25.09.2019 r., do godz. 1500, w Kancelarii Radcy Prawnego Magdaleny Tłoczek, adres jw. Oferty złożone niezgodnie z Regulaminem przetargu nie będą rozpatrywane. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 60.000,00 zł, na rachunek nr 72 1090 2705 0000 0001 3523 9835, w terminie do dnia 24.09.2019 r.
Szczegółowe warunki wniesienia i zwrotu wadium określa Regulamin przetargu.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 26.09.2019 r.,
o godz. 1200, na posiedzeniu jawnym w siedzibie Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego 5, sala III.
Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu na zasadach określonych w Regulaminie, a także prawo unieważnienia lub odwołania przetarg

Image things

Bełchatów , Łódzkie

183 500 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 68,80 m2

 • cena: 183 500 zł
 • 2 667 za m2
Image things

Bełchatów , Łódzkie

1 098 750 zł | 406,00 m2

 • cena: 1 098 750 zł
 • 2 706 za m2