Lichnowy , Pomorskie

Dom | 120 300 zł | Dom | 68,73 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku Tadeusz Święcicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-09-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Malborku z siedzibą przy Poczty Gdańskiej 19, 82-200 Malbork, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ,, położonej przy Osiedlowa 3,Parszewo, 82-224 Lichnowy, dla której Sąd Rejonowy w Malborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej, częściowo podpiwniczonym, parterowym z użytkowym poddaszem oraz przylegającym do niego budynkiem garażu jednostanowiskowego. Na układ funkcjonalny budynku składają się: na parterze 2 pokoje, kuchnia, przedpokój z komunikacją, łazienka z WC oraz sień, o łącznej powierzchni użytkowej 49,73m2, natomiast na poddaszu pokój (niewykończony) oraz przedpokój i łazienka o łącznej powierzchni 19,00m2 a także dodatkowo strych nieużytkowy. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 68,73m2.

Suma oszacowania wynosi 160 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 120 300,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 040,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Malborku 22 83030006 0000 0004 8103 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Malborku mieszczącym się pod adresem: Poczty Gdańskiej 19, Malbork, 82-200 Malbork.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Lichnowy , Pomorskie

168 000 zł | Dom | 104,05 m2

  • cena: 168 000 zł
  • 1 615 za m2