Opole , Opolskie

Dom | 284 269 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Opolu


Mateusz Warchoł


Kancelaria Komornicza, Koraszewskiego 8-16/223 , Opole, 45-011 Opole


tel. 77 46 44 267 / fax. 77 46 44 267


Sygnatura: Km 271/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Mateusz Warchoł na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-11-2019 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu z siedzibą przy ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, pokój 117, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: w celu zniesienia współwłasności, położonej przy ul. Frankiewicza 16a, 45-668 Opole, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.


Suma oszacowania wynosi 379 025,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 284 268,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 902,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP PARIBAS S.A. 96 1600 1462 1836 1442 1000 0001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Opolu mieszczącym się pod adresem: ul. Ozimska 60A, Opole, 45-368 Opole.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Mateusz WarchołImage things

Opole , Opolskie

240 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 47,90 m2 | 5 piętro

  • cena: 240 000 zł
  • 5 010 za m2
Image things

Opole , Opolskie

76 725 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 24,40 m2 | Parter

  • cena: 76 725 zł
  • 3 144 za m2
Image things

Opole , Opolskie

455 000 zł | Mieszkanie | 5 pokoi | 137,20 m2 | 3 piętro

  • cena: 455 000 zł
  • 3 316 za m2