Gdańsk , Pomorskie

Mieszkanie | 106 000 zł | Kawalerka | 15,40 m2 | 3 piętro

- 29 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 106 000 zł
 • Miasto: Gdańsk
 • Powierzchnia: 15,40 m2
 • Województwo: Pomorskie
 • Cena za m2: 6 883 zł
 • Ulica: Spadzista 7
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 3
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 10 600 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 39873X93382569
 • Termin wpłaty wadium: 2019-09-01 - Co to znaczy?

Opis

Zarząd Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Powstańców Warszawskich 3, tel. 302-30-25
w Gdańsku

ogłasza nieograniczony publiczny przetarg ustny (licytacja)

na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności do lokalu mieszkalnego w zasobach Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Licytacja odbędzie się dnia 02.09.2019. o godz.1300 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Powstańców Warszawskich 3, sala narad.

1.Mieszkanie M-1, 1 pokój, łazienka, przedpokój z wnęką kuchenną, o powierzchni użytkowej 15,40 m², powierzchni mieszkalnej 10,41 m² w Gdańsku,
przy ul. Spadzistej 7 m 32 – III piętro

Cena wywoławcza 106.000,00 zł
Wysokość wadium 10.600,00 zł

U w a g a!
1.Wymagany wkład budowlany jest ceną wywoławczą.
2.Możliwość uzyskania premii gwarancyjnej z likwidacji książeczki mieszkaniowej.
3.Lokal wymaga remontu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Spółdzielni PKO 25 1020 1811 0000 0902 0014 1689.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć do wglądu w zespole członkowskim (pokój nr 3 – parter), w dniu przetargu do godz. 1200.

Informacji o lokalu udziela zespół członkowski GSM, pokój nr 3 od dnia 14.08.2019r. do 30.08.2019r. w godz.800 – 1300

Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. W przypadku nie wygrania lub unieważnienia przetargu wadium podlega zwrotowi tj. w sposób, w jaki dokonana została wpłata w terminie 3 dni po przetargu. Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, gdy wygrywający przetarg nie dokona wpłaty ceny nabycia w terminie 30 dni od daty przetargu i nie spełni wymogów statutowych.

Image things

Gdańsk , Pomorskie

197 681 zł | 86,70 m2

 • cena: 197 681 zł
 • 2 280 za m2
Image things

Gdańsk , Pomorskie

138 750 zł | 31,70 m2 | 2 piętro

 • cena: 138 750 zł
 • 4 377 za m2
Image things

Gdańsk , Pomorskie

30 000 zł | 18,70 m2

 • cena: 30 000 zł
 • 1 604 za m2