Warszawa, Bemowo

Mieszkanie | 560 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 77,85 m2 | 4 piętro

- 27 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 560 000 zł
 • Miasto: Warszawa
 • Powierzchnia: 77,85 m2
 • Województwo: Mazowieckie
 • Cena za m2: 7 193 zł
 • Ulica: Powstańców Śląskich 45
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: 4
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 57 500 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 39872X93380227
 • Termin wpłaty wadium: 2019-09-13 - Co to znaczy?

Opis

ZAWIADOMIENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA LOKAL MIESZKALNY Z PRZYNALEŻNYM TARASEM, Z KOMÓRKĄ LOKATORSKĄ ORAZ MIEJSCEM POSTOJOWYM
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska" ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zawarcie umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 20 usytuowanego w klatce A na IV piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 45 składającym się z: 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju o pow. użytkowej 77,85 m- z przynależnym tarasem o powierzchni 7,19 m2 , łącznie z udziałem wynoszącym 77858/1643366 w nieruchomości wspólnej i w współwłasności działek ew. nr: 77/2, 77/4, 77/3, wraz z miejscem postojowym nr 191 i komórką lokatorską nr 34/20 o powierzchni 6,05 m2 w lokalu garażowym na poziomie -1. Lokal mieszkalny nr 20 jest w stanie developerskim.
Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego nr 20 z przynależnym tarasem i komórką lokatorską wynosi 560.000,-zł Cena wywoławcza miejsca postojowego wynosi 15.000,-zł Wadium 57.500,-zł. Podane kwoty zostaną powiększone o należny podatek VAT. Powyższy lokal jest wolny w sensie prawnym i fizycznym.
Zarząd Spółdzielni ustala nieprzekraczalny termin do dnia 13-09-2019 r. do godz. 13" na: - złożenie przez zainteresowane osoby pisemnych ofert przystąpienia do przetargu, - wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej lokalu (dowód wpłaty wadium
należy dołączyć do składanej oferty). Oferty należy składać w kancelarii Spółdzielni przy ul. Witolda Doroszewskiego 4, pokój 4, parter. Rozpatrzenie złożonych w przetargu ofert pisemnych nastąpi do dnia 20-09-2019 r.
zstrzygnięciu przetargu zainteresowane osoby zostaną powiadomione na piśmie. Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest wylicytowaną kwotę wpłacić w terminie 45 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Brak wpłaty powyższej kwoty w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z odstąpieniem od przetargu i utratą wadium. Przetarg może być odwołany przez Spółdzielnię bez podania przyczyny.
Bliższych informacji odnośnie zasad organizowania przez Spółdzielnię przetargu, numeru konta na które należy wpłacić wadium oraz wydania zainteresowanym osobom stosownych druków do złożenia pisemnych ofert przystąpienia do przetargu można uzyskać pod nr tel. (22) 665-09-59 wew.207 lub 501 285 709, ul. Witolda Doroszewskiego 4, pokój 111, I piętro.
Powyższy lokal bezpośrednio można oglądać w dniach: 28,29 sierpnia 2019 r., 04,05, 09, września w godz. 14-15, po uprzednim skontaktowaniu się pod nr tel.501 285 709.
Zastępca Prezesa ds, Ekonomi Enansowych
p.o. PREZES ZARZĄDU
mm Małgorzata Cichocka
Grzegorz Kretkiewicz

Historyczne ceny

Image things

Warszawa, Praga-Północ

405 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 42,90 m2 | 6 piętro

 • cena: 405 000 zł
 • 9 441 za m2
Image things

Warszawa, Śródmieście

339 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 37,80 m2

 • cena: 339 000 zł
 • 8 968 za m2
Image things

Warszawa, Praga-Południe

356 025 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 58,60 m2

 • cena: 356 025 zł
 • 6 076 za m2