Płóczki Górne, dolnośląskie

67 000 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 131,65 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

OG Ł OS Z EN I E
Na podstawie podjętej Uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 29 czerwca 2017r. Nr XXXVIII/328/17 sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Lwówek Śląski oraz w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. (t. j. Dz. U. Nr 2014 poz. 1490) - Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski - ogłasza:
III przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości: lokal mieszkalny nr 2 o pow. użyt. 131,86 m-,usytuowany na I piętrze budynku wielorodzinnego nr 60 we wsi Płóczki Górne, składający się z 4 pokoi i kuchni oraz pomieszczeń przynależnych: piwnicy i składu opału o łącznej pow. użytk. 81,06 m2 wraz z udziałem 29 % w częściach wspólnych budynku oraz działce nr 704/1 o pow. 0,74 ha. Brak łazienki i toalety w budynku.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 67.000,00 zł W Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim w/w nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą - KW XXXX/XXXXXXXX/X.
Warunkiem przystąpienia do przetargu, będzie wpłacenie w a d i u m w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. kwoty: 6.700,00 zł w terminie do dnia 19.09.2019r. (włącznie), które należy wpłacić na konto Gminy Lwówek Śląski Nr 84 1020 2137 0000 9902 0134 9554.
Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w wyznaczonym dniu
środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Zastrzega się, że w przetargu nie mogą brać udziału podmioty zalegające z jakimikolwiek
płatnościami wobec Gminy Lwówek Śląski.
Nabywca w/w nieruchomości w terminie do 1 miesiąca od daty wygrania przetargu przystąpi do podpisania umowy notarialnej w przeciwnym razie Gmina może odstąpić od zawarcia tej umowy a nabywca straci wpłacone wadium.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.
Przetarg odbędzie się dnia 24.09.2019r. o godz. 8" w pokoju nr 3 tut. Urzędu (parter) brama „A”
Uwaga: Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z powiatowej ewidencji geodezyjnej i GMINA nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim, pok. nr 4, tel. (75)647-78-72.
Lwówek Śląski Dnia: 12.08.2019 r.
Zapraszam do wzięcia udziału w przetargu.
Z up. BURMISTRZA Gminy i Miasta Lyówek Śląski lunow. podz. LesMW
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Image things

Wabienice, dolnośląskie

10 789 zł | Działka | 0.3 ha.

  • cena: 10 789 zł
Image things

Wrocław, Krzyki

530 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 115,19 m2 | Parter

  • cena: 530 000 zł
  • 4 601 za m2
Image things

Komorniki, dolnośląskie

21 600 zł | Działka | 0.0561 ha.

  • cena: 21 600 zł