Pacanów , Świętokrzyskie

Lokal użytkowy | 32 090 zł | 48,90 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 32 090 zł
 • Miasto: Pacanów
 • Powierzchnia: 48,90 m2
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • Cena za m2: 656 zł
 • Ulica: Mleczna 47
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 3 210 zł
 • Rodzaj: Lokal użytkowy
 • Numer oferty: 39861X93354465
 • Termin wpłaty wadium: 2019-09-06 - Co to znaczy?

Opis

urmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów
1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru - Lokal usytuowany w budynku na działce nr 1322/2 w Pacanowie przy ulicy Mlecznej 47 ujawniony w Księdze Wieczystej Nr KI1B/00069049/3.

2. Powierzchnia nieruchomości 0,1170 ha udział nabywcy lokalu w części wspólnej działki nr1322/2 w Pacanowie wynosi 4890/38090

3.Opis nieruchomości - Lokal użytkowy Nr 4 o pow .48,90m² oraz części wspólne

4.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania : Obszar w skład, którego wchodzi opisana wyżej nieruchomość nie podlega ustaleniom żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pacanów teren ten jest wskazany na strefę budownictwa mieszkaniowego wraz z usługami towarzyszącymi obszary historycznego centrum mieszkaniowo - usługowego o zwartej strukturze zabudowy. Strefa koncentracji i rozwoju usług ponad lokalowych, podstawowych i komercyjnych.Obszary koncentracji obiektów i urządzeń centro twórczych.

5.Termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy

6.Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej 32090,00 zł

7.Informację o obciążeniach i zobowiązaniach - brak

8. zasady aktualizacji opłat - nie dotyczy

9.Wysokość wadium: 3210,00 zł

10. Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Pacanów ul. Rynek 15 w dniu 12 września 2019 r. w sali konferencyjnej na II piętrze o godz. 13.00

11.Daty poprzednich przetargów - brak

12. Warunki przetargu

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości:- przelewem lub wpłata na rachunek bankowy Gminy Pacanów nr 58851700070040040001720020 prowadzony przez NBS Solec Zdrój w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 6 września 2019 r.

Image things

Pacanów , Świętokrzyskie

134 559 zł | 1,00 m2

 • cena: 134 559 zł
 • 134 559 za m2