Pacanów , Świętokrzyskie

Dom | 186 000 zł | 92,80 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów

1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru - Działka nr 310 stanowiąca własność Gminy Pacanów ujawniona w Księdze Wieczystej Nr KI1B/00027423/3

2.Powierzchnia nieruchomości – 0,2000ha.

3.Opis nieruchomości - rolna w części zabudowana budynkiem mieszkalnym drewnianym o powierzchni użytkowej 92,80m² położona w Oblekoniu gmina Pacanów.

4.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania : Obszar w skład, którego wchodzi opisana wyżej nieruchomość nie podlega ustaleniom żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pacanów teren ten jest wskazany jako strefa budownictwa mieszkaniowego wraz z usługami towarzyszącymi , obszar zainwestowania mieszkaniowego i usług towarzyszących , strefa ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego ,korytarz ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym - obszar doliny Wisły.

5.Termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy

6.Cena wywoławcza nieruchomości – 18600.00 zł

7.Informację o obciążeniach i zobowiązaniach - brak

8. zasady aktualizacji opłat - nie dotyczy .

9.Wysokość wadium: 1860,00 zł

10.Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Pacanów ul. Rynek 15 w dniu 12 września 2019r. w sali konferencyjnej na II piętrze o godz. 12.00.

11.Daty poprzednich przetargów - brak

12. Warunki przetargu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości:- przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Pacanów nr 58851700070040040001720020 prowadzony przez NBS Solec Zdrój w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 6 września 2019r

Image things

Pacanów , Świętokrzyskie

134 559 zł | 1,00 m2

  • cena: 134 559 zł
  • 134 559 za m2