Prudnik , Opolskie

Mieszkanie | 66 000 zł | 2 pokoje | 53,15 m2 | 2 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 66 000 zł
 • Miasto: Prudnik
 • Powierzchnia: 53,15 m2
 • Województwo: Opolskie
 • Cena za m2: 1 242 zł
 • Ulica: Dworcowa 4
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 6 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 39844X93314651
 • Termin wpłaty wadium: 2019-09-11 - Co to znaczy?

Opis

Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1011/KNO/573/2019
Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.09.2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania
Nieruchomościami we Wrocławiu przy ul. Joannitów 13 - pok. nr 342.
Przedmiot przetargu:
Zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku mieszkalnym nr 4 przy ul. Dworcowej w Prudniku, woj. opolskie, o powierzchni użytkowej 53,15 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym w postaci piwnicy o powierzchni 4,23 m2 oraz udziału w wielkości 810/10 000 w
częściach wspólnych budynków i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali wraz z udziałem w wielkości 810/10 000 w gruncie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 2834/27 o pow. 0,1675 ha, AM-1, obręb nr 161004_4.0114, Prudnik.
Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia nabywcy oraz PKP S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży i wpisane do dz. III KW sprzedawanej nieruchomości zawiera informacja przetargowa stanowiąca załącznik nr 4 do Regulaminu.
Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Prudniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą nr OP1P/00057307/2.
Cena wywoławcza: 66 000,00 zł netto
Wadium:· 6 600,00 zł
Minimalne postąpienie: 700,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1) wpłacenie wadium w wysokości 6 600,00 zł w formie pieniężnej na rachunek bankowy nr 23 1020 1026 0000 1702 0348 5869 PKP S.A. Centrala Al. Jerozolimska 142A, 02-305 Warszawa z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1011/KNO/573/2019” Za datę uiszczenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego PKP S.A., przy czym uznanie rachunku winno nastąpić nie później niż w dniu 11.09.2019 r

Image things

Prudnik , Opolskie

319 017 zł | 1,00 m2

 • cena: 319 017 zł
 • 319 017 za m2
Image things

Prudnik , Opolskie

66 000 zł | 2 pokoje | 53,15 m2 | 2 piętro

 • cena: 66 000 zł
 • 1 242 za m2
Image things

Prudnik , Opolskie

33 750 zł | Kawalerka | 60,18 m2 | 2 piętro

 • cena: 33 750 zł
 • 561 za m2