Gorzów Wielkopolski , Lubuskie

Mieszkanie | 141 000 zł | 45,49 m2

- 34 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Monitor 157/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 42267.

„Syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu położonego w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Kołłątaja 2a/17, o powierzchni użytkowej 45,49 m2 dla którego Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr GW1G/00117393/8.

Cena wywoławcza: 141.000,00 zł netto (sto czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100).

Termin przetargu: 6.09.2019 r., godz. 1030.

Miejsce przetargu: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. - sala 5.

Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem.
Szczegółowe informacje uzyskać można u syndyka pod numerem telefonu: +48 509 309 989 lub drogą poczty elektronicznej [email protected]
Operat szacunkowy i regulamin przetargu dostępne są również w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., V Wydziału Gospodarczego, Sekcja Rejestrowa i Upadłościowo-Układowa, ul. Chopina 52 bl. 15, pok. 114,tel. 95 7256834.”

Image things

Gorzów Wielkopolski , Lubuskie

104 850 zł | 3 pokoje | 59,37 m2 | 6 piętro

  • cena: 104 850 zł
  • 1 766 za m2
Image things

Gorzów Wielkopolski , Lubuskie

65 000 zł | Kawalerka | 36,90 m2 | Parter

  • cena: 65 000 zł
  • 1 762 za m2
Image things

Gorzów Wielkopolski , Lubuskie

100 000 zł | 2 pokoje | 50,87 m2 | 3 piętro

  • cena: 100 000 zł
  • 1 966 za m2