Gierałtów , Dolnośląskie

Dom | 220 000 zł | 305,13 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Syndyk masy upadłości osób fizycznych nieprowadzącej działalności gospodarczej Państwa Jadwigi i Tadeusza Burdzy sygn. akt VGUp 56/16 ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie art. 206 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 213 ust 1 ustawy Prawo upadłościowe na dzień 30.08.2019 r.
przedmiotem sprzedaży jest:
1. nieruchomość zabudowana położona w granicach działki 450 o pow. 0,63 ha w miejscowości Gierałtów 66A, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr JG1B/00043116/9
W skład nieruchomości wchodzi:
- prawo własności działki nr 450 o pow. 0,63 ha
- budynek mieszkalny o pow. netto 305,13 m2
- budynek gospodarczy wolnostojący o pow. 42,66 m2
- budynek gospodarczy do rozbiórki
- za cenę minimalną 220 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy zł)

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 503 125 338 w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 15:00 oraz na stronie internetowej www.radcaprawny-ciesiul.pl
Oferty, wyłącznie pisemne, wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium na konto nr 43 1090 2590 0000 0001 3096 5907 w kwocie dla poz. 1. 22 000,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące zł) składać należy w terminie do 29.08.2019 r do godz. 15:00 w Kancelarii Radcy Prawnego Jerzego Ciesiula w Legnicy przy ul. Wł. Andersa 14/2a. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznawana data doręczenia przesyłek do kancelarii.
Otwarcie ofert nastąpi 30.08.2019 r. o godzinie 10:00 w kancelarii przy ul. Wł. Andersa 14/2a, 59-220 Legnica.
Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

Image things

Karpacz , Dolnośląskie

3 429 333 zł | 1 258,95 m2

  • cena: 3 429 333 zł
  • 2 724 za m2
Image things

Wrocław , Psie Pole

255 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 255 000 zł
  • 255 000 za m2
Image things

Rokitki , Dolnośląskie

41 300 zł | 44,20 m2

  • cena: 41 300 zł
  • 934 za m2