Świebodzin , Lubuskie

Mieszkanie | 137 000 zł | 3 pokoje | 58,66 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 137 000 zł
 • Miasto: Świebodzin
 • Powierzchnia: 58,66 m2
 • Województwo: Lubuskie
 • Cena za m2: 2 335 zł
 • Ulica: Partyzancka 8
 • Liczba pokoi: 3
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 13 700 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 39838X93300599
 • Termin wpłaty wadium: 2019-09-10 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
w Świebodzinie
ogłasza PRZETARG OFERTOWY na sprzedaż:
Nieruchomości lokalowej położonej w Świebodzinie przy ul. Partyzanckiej 8/3 o powierzchni użytkowej 58,66m2, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr ZG1S/00055350/7 wchodzącej w skład masy upadłości Marka Bryzy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, udział związany z własnością lokalu w wysokości 26/100. Lokal mieszkalny składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki oraz 3 przedpokoi oraz powierzchni przynależnej gospodarczej G3, G4, G8 o łącznej pow. 87,61 m2
Cena wywoławcza wynosi 137.000,00 zł (sto trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100)
Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 13.700,00 zł (trzynaście tysięcy siedemset złotych 00/100
I. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie do dnia 10.09.2019r. pisemnej oferty kupna przedmiotu sprzedaży wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie z napisem "Oferta na przetarg - Marek Bryza VGUp 7/19", w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze V Wydział Gospodarczy Sprawy Upadłościowe i Restrukturyzacyjne, 65-950 Zielona Góra Plac Słowiański 12 oraz opłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. kwoty 13.700,00 zł do dnia 10.09.2019r. na rachunek masy upadłości Marka Bryzy w upadłości likwidacyjnej, prowadzony przez PKO BP S.A. Oddział w Zielonej Górze nr 76 1020 5402 0000 0802 0415 9018 przy czym o terminie wpłaty wadium decyduje data uznania rachunku bankowego masy upadłości kwotą wadium,
II. Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 13.09.2019r. o godzinie 12.00 w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze V Wydział Gospodarczy, 65-950 Zielona Góra Plac Słowiański 12 w Sali 101,
III. Wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z zawarciem umowy sprzedaży, jak również koszty wykreślenia hipotek widniejących w księdze wieczystej nieruchomości ponosi nabywca.
IV. Regulamin przetargu wraz z opisem i oszacowaniem nieruchomości można uzyskać w biurze syndyka w Zielonej Górze ul. Zacisze 16a pokój 106, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania pod numerem telefonu 605643049.

Image things

Nowa Sól , Lubuskie

568 500 zł | 1 460,00 m2

 • cena: 568 500 zł
 • 389 za m2
Image things

Żary , Lubuskie

69 750 zł | 2 pokoje | 53,80 m2 | 1 piętro

 • cena: 69 750 zł
 • 1 296 za m2
Image things

Konotop , Lubuskie

62 000 zł | 3 pokoje | 71,70 m2

 • cena: 62 000 zł
 • 865 za m2