Świeradów-Zdrój, Czerniawa-Zdrój

Dom | 188 000 zł | Dom | 185,05 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowymprowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Leśnej (sygn.akt V GUp 35/18) ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości upadłego, na następujących warunkach :
1. Sprzedaż odbywa się na podstawie zezwolenia Sędziego Komisarza,
2. Przedmiotem sprzedaży jest :
1. Prawo własności nieruchomości zabudowanej znajdującej się w Świeradowie Zdroju przy
ul. Sanatoryjnej 9, działki gruntu numer 35, obręb 1, o pow. 1176 m.kw. zabudowanej budynkiem jednorodzinnym w trakcie remontu, o pow. 185,05 m.kw. wraz budynkiem gospodarczym, mogącym pełnić funkcję domku letniskowego, z nieruchomością jest związany udział w drodze. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr XXXX/XXXXXXXX/X.
Cena sprzedaży brutto : 188.000,00 złotych, słownie : sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych zero groszy.

3. Przystępujący do przetargu winien, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w nim, wpłacić na rachunek bankowy syndyka masy upadłości Dariusza Chudego nr 85 2490 0005 0000 4000 9876 8082, przed terminem zakończenia składania ofert, wadium w wysokości 10 % wartości ceny sprzedaży brutto nieruchomości,
4. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została przyjęta przez syndyka, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki, bez odsetek,
5. Jeżeli nabywca nie przystąpi do przetargu lub nie wykona ze swej winy warunków przetargu w terminie określonym przez prawo upadłościowe, traci wadium, a skutki przyjęcia oferty wygasają,
6. Oferty z propozycją ceny należy składać do dnia 16 września 2019 roku na adres Kancelaria Syndyka Dariusza Chudego, ul. Bystrzycka 69c, 54 - 215 Wrocław, bądź mailem na adres : [email protected],
7. Rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Dariusza Chudego, ul. Bystrzycka 69c, 54 - 215 Wrocław, w dniu 17 września 2019 roku, o godz. 09:00,
8. Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części przetargu lub też jego unieważnienie na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny,
9. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Co do nabytych przedmiotów brak jest rękojmi, gwarancji i możliwości zwrotu. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego,
10. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 501 367 355 i na stronie www.prosyndyk.pl.

Image things

Boguszów-Gorce, dolnośląskie

10 900 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 35,67 m2 | Parter

  • cena: 10 900 zł
  • 306 za m2
Image things

Wrocław, Krzyki

4 200 000 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 4 200 000 zł
  • 4 200 000 za m2
Image things

Boguszów-Gorce, Stary Lesieniec

41 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 58,92 m2 | 2 piętro

  • cena: 41 000 zł
  • 696 za m2